Skip to main content

Fjord Norge og Nord-Norge økte i januar

Antall utenlandske har en liten nedgang. Det er vekst fra oversjøiske markeder som gjør at utenlandske gjestedøgn ikke har en større nedgang. Europeiske markeder svikter, bortsett fra Frankrike (18 %) og Østerrike (34 %).

Det må nevnes at volummarkeder som vinterstid kommer til Norge for å stå på ski, i stor grad bruker overnattingsformer som faller utenfor SSBs overnattingsstatistikk. Nedgangen fra utlandet gikk samlet utover hotell som går ned med en prosent, mens hyttegrend (2 %) og vandrerhjem (14 %) øker.

Kommersielle gjestedøgn i januar sortert etter størst andel

Januar 2019 overnattinger
Kilde: SSB

Fjord Norge og Nord-Norge øker

Kanskje ikke overraskende at disse områdene har flere utenlandske gjestedøgn enn januar i fjor. Fjord Norge øker med 16 prosent, som representerer 8 750 flere gjestedøgn. Totalt var det 61 840 utenlandske gjestedøgn i regionen. Veksten fordeler seg utover alle fjordfylkene med Rogaland (14 %), Hordaland (6 %), Sogn og Fjordane (7 %) og Møre og Romsdal (77 %).

Deretter kommer Nord-Norge med en vekst på seks prosent, som representerer 4 830 flere utenlandske gjestedøgn. Det betyr at landsdelen totalt hadde 79 630 utenlandske gjestedøgn. Nordland øker med 17 prosent, Troms og Finnmark med fire prosent og Svalbard med 13 %.

På Østlandet har både Oslo (-6 %) og Akershus (-2 %) en nedgang fra utlandet, og i regionen er det kun Østfold (2 %) og Buskerud (2 %) som har flere utenlandske gjestedøgn.

Østlandet har store skidestinasjoner med mye hytteutleie og -formidling, som ikke inkluderes her. Da blir resultater fra Turistundersøkelsen (Innovasjon Norge) fra vintersesongen en bedre indikator. Ellers har Trøndelag en nedgang fra utlandet på fire prosent, mens på Sørlandet øker Telemark med 11 prosent og Vest-Agder med en prosent.