Skip to main content

En prosent økning i oktober

Etter en sommer med månedlig vekst i utenlandske gjestedøgn er vi nå tilbake til en nedgang fra utlandet, som vi også hadde i perioden januar til april i år. Takket være veksten i sommer, ligger antall utenlandske gjestedøgn så langt i år to prosent høyere enn samme periode i 2016.

Nedgangen i år skyldes i stor grad nedgang fra volummarkeder som Sverige, Danmark og Storbritannia. Ser vi på de andre markedene, er det stort sett vekst over hele linjen. Veksten fra USA og Asia fortsetter, og det er gode tall fra Tyskland, Nederland, Sør- Europa og Russland.  

Av landsdelene, er det kun Fjord-Norge (3 %) og Nord-Norge (5 %) som har flere kommersielle gjestedøgn så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.


Tabellen er sortert etter størst andel i oktober 2017


OKTOBER

JANUAR-OKTOBER

2015

2016

2017

endring 2015/2017

endring 2016/2017

andel 2017

endring 2016/2017

I alt

1 995 162

2 027 464

2 047 572

3

1

100 %

0 %

Norge

1 593 782

1 618 881

1 646 382

3

2

80 %

-1 %

Utlandet i alt

401 380

408 583

401 190

0

-2

20 %

2 %

Sverige

61 471

63 921

54 126

-12

-15

13 %

-3 %

Tyskland

36 912

40 190

42 161

14

5

11 %

2 %

Storbritannia

41 240

38 147

39 256

-5

3

10 %

-3 %

USA

23 319

23 117

38 147

64

65

10 %

32 %

Resten av Asia

22 692

23 516

30 183

33

28

8 %

25 %

Danmark

23 973

33 509

22 176

-7

-34

6 %

-8 %

Kina

16 047

21 786

25 701

60

18

6 %

20 %

Nederland

12 245

12 856

14 647

20

14

4 %

9 %

Spania

8 783

10 044

12 248

39

22

3 %

14 %

Frankrike

9 448

10 083

9 980

6

-1

2 %

2 %

Italia

7 514

8 869

9 539

27

8

2 %

5 %

Sveits

5 432

6 210

7 105

31

14

2 %

10 %

Belgia

3 221

3 978

5 433

69

37

1 %

11 %

Russland

3 662

3 606

4 383

20

22

1 %

16 %

Østerrike

2 323

3 237

2 894

25

-11

1 %

-2 %

Japan

5 320

5 091

5 349

1

5

1 %

0 %

Sør-Korea

3 245

2 225

3 043

-6

37

1 %

37 %

Brasil

2 324

1 768

2 681

15

52

1 %

92 %


Kilde: SSB