Skip to main content

Færre overnattinger i september

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en nedgang i overnattinger ved kommersielle overnattingssteder på fire prosent i september. Norske går ned med fire prosent, mens antall utenlandske går ned med fem prosent. Det positive er at veksten fra Asia og USA fortsetter.

Det er en nedgang fra de aller fleste markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing, men det positive er at veksten fra Asia og USA fortsetter. I september representerer gjestedøgn fra Asia og USA en andel på 29 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

Tallen er røde for alle overnattingsformer. Hotellgjestedøgn går ned med tre prosent, camping med fem prosent og hyttegrend med 12 prosent. Nedgangen gjelder både norske og utenlandske gjestedøgn.

Tabellen er sortert etter størst andel i september 2018


SEPTEMBERJANUAR-SEPTEMBER


2017

2018

%-endring

andel 2018

%-endring hit

I alt

2 788 246

2 673 915

-4

100

2

Utlandet i alt

750 552

715 474

-5

27

2

Norge

2 037 694

1 958 441

-4

73

2

Tyskland

119 368

114 981

-4

16

6

USA

72 913

86 361

18

12

20

Sverige

77 809

68 246

-12

10

-2

Kina

58 432

60 200

3

8

-6

Storbritannia

58 954

49 180

-17

7

-11

Resten av Asia

46 125

46 312

0

6

8

Nederland

35 032

33 077

-6

5

3

Danmark

29 966

29 040

-3

4

-2

Spania

29 029

25 822

-11

4

-2

Frankrike

18 523

17 738

-4

2

7

Sveits

16 713

15 352

-8

2

4

Japan

13 123

12 923

-2

2

-6

Italia

13 080

12 250

-6

2

9

Sør-Korea

10 348

10 273

-1

1

-13

Russland

8 186

7 442

-9

1

12

Østerrike

5 842

6 167

6

1

17

Brasil

7 049

6 087

-14

1

-27

Øvrig verden

130 060

114 023

-12

16

3

Kilde: SSB


Landsdeler

Nedgangen fra utlandet på fem prosent fordeler seg godt utover landet, bortsett fra i Fjord Norge og Nord-Norge. Av fjordfylken er det Sogn og Fjordane ( +3 %) og Møre og Romsdal (+14 %) som øker sammenlignet med september 2017. I Nord-Norge kommer Nordland ut på samme nivå som i fjor, mens Finnmark øker med åtte prosent. I tillegg øker antall utenlandkse gjestedøgn med 22 prosent i Hedmark.