Skip to main content

Flere overnattinger i september

Les mer om overnattingsstatististikk

Det var en fin vekst fra stort sett alle markedene Innovasjon Norges satsingsmarkeder, men en nedgang fra store volummarkeder som Sverige og Danmark. Veksten fortsetter fra USA, og det var en god økning fra både Nederland, Sør-Europa og Sør-Korea.

Samtidig er det mye som tyder på at nedgangen fra Russland har snudd. Så langt i år ligger antall utenlandske gjestedøgn to prosent høyere enn i fjor, men etter over to år med god vekst, er det noe vi skal være fornøyd med.

Kun 45 prosent av alle hotellgjestedøgn var ferie- og fritidsrelatert i september. Det er litt lavere enn september i fjor.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel i september 2017

SEPTEMBER

SÅ LANGT I ÅR


2016

2017

endring

andel 2017

hit

endring

andel

I alt

2 671 799

2 788 246

4

100

27 893 685

0

100

Utlandet i alt

700 369

750 552

7

27

8 825 159

2

32

Norge

1 971 430

2 037 694

3

73

19 068 526

-1

68

Tyskland

112 491

119 368

6

16

1 620 670

2

18

Sverige

78 394

77 809

-1

10

997 876

-2

11

USA

49 320

72 913

48

10

576 192

30

7

Storbritannia

58 414

58 954

1

8

592 841

-4

7

Kina

53 886

58 432

8

8

431 985

21

5

Nederland

27 776

35 032

26

5

675 291

9

8

Danmark

35 591

29 966

-16

4

674 419

-7

8

Spania

20 746

29 029

40

4

313 798

13

4

Frankrike

16 107

18 523

15

2

353 291

2

4

Sveits

13 513

16 713

24

2

207 395

9

2

Japan

14 693

13 123

-11

2

100 505

0

1

Italia

11 932

13 080

10

2

221 071

5

3

Sør-Korea

7 758

10 348

33

1

115 080

37

1

Russland

5 909

8 186

39

1

109 123

15

1

Brasil

4 206

7 049

68

1

61 341

95

1

Kilde: SSB

NB! SSB legger om overnattingsstatistikken for å rapportere på alle land. Sekkepostene «Europa ellers» og «Asia ellers» er derfor ikke med her, siden de skal fases ut. For mer informasjon per landsdel og fylke, klikk deg inn på Innovasjon Norges innsiktside: https://www.visitnorway.no/innsikt/overnattingsstatistikk/