Skip to main content

Pilen peker oppover for kommersielle gjestedøgn også i 2018

Tall så langt i år, viser en økning i gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder på to prosent. Mye tyder på at 2018 blir det femte året på rad med god vekst fra utlandet. For oktober var det en liten nedgang i norske gjestedøgn, men økning i utenlandske.

Tall fra SSB viser at det var i overkant av to millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i oktober. Det er en lite nedgang fra i fjor, grunnet færre norske gjestedøgn. Antall utenlandske gjestedøgn ligger to prosent høyere.

Det er noe varierende resultater fra våre hovedmarkeder, men det er verdt å legge merke til vekst fra Tyskland, USA, Danmark, Spania og Frankrike. Det er nedgang fra Asia, men gjestedøgn fra USA og Asia representerer en andel på 26 prosent i oktober.

Veksten i amerikanske gjestedøgn har stort sett vært sammenhengende hver måned siden 2013, og USA er nå blitt et svært viktig marked for norsk reiseliv. SSB rapporterer dessverre ikke formål per nasjonalitet, men det er grunn til å tro at størstedelen av de amerikanske gjestedøgnene er ferie- og fritidsrelatert.


Tabellen er sortert etter størst andel i oktober 2018

Overnattinger oktober 2018

Kilde: SSB

Landsdeler

Økningen fra utlandet på to prosent, representerer 8 000 ekstra overnattinger i oktober.

  • På Østlandet er det Akershus (+7 %), Østfold (+21 %), Hedmark (+132 %) og Oppland (+71 %) som har flere utenlandske gjestedøgn.
  • Oslo har ni prosent færre utenlandske gjestedøgn.
  • På Sørlandet øker Telemark med tre prosent og i Trøndelag øker Sør-Trøndelag med fire prosent.
  • Av fjordfylkene er det Møre og Romsdal (+40 %) som har vekst fra utlandet.
  • Nordpå øker Nordland (+2 %), Troms (+21 %) og Svalbard (+28 %).