Skip to main content

Søk støtte til reiselivskurs

Søk om støtte til å kjøre ett av våre kurs for en gruppe bedrifter, ditt nettverk eller organisasjon innenfor reiseliv.

Innovasjon Norge tilbyr en rekke praktisk rettede kurs innenfor temaet reiseliv. Søker kan få støtte til gjennomføring av disse kursene. Kursene passer for små og mellomstore bedrifter.

Hvem kan søke?

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs kan søke.

Det er viktig å ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor før du sender inn en søknad. Kontoret kan hjelpe til med søknaden, sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, og også si om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs.

Hva støttes?

Følgende kostnader kan dekkes:

  • Ekstern kursleder: Alle kursene har en fast pris som kan legges inn her, prisen får du fra leverandøren eller fra Innovasjon Norge

  • Reisekostnader: Reise og oppholdskostnader for kursholdere inngår ikke i fastprisen og må legges inn som ekstra kostnad. Reisekostnader skal angis i henhold til statens satser. Reisekostnader for kursdeltakere godkjennes ikke.

  • Rådgivning/konsulentbistand: Konsulentbistand ligger oftest inne som en del av fastprisen til leverandøren og skal ikke legges inn om ikke annet er oppgitt.

  • Kursdeltakere inkl. overhead: Det godkjennes en timesats begrenset opptil til 500 kr/t pr. deltaker som deltar på kurset. Man kan regne antall timer man er fysisk på kurset.

  • Materialer og utstyr(forbruk): Angi forventede fakturerbare kostnader til materialer som evt. brukes på kurset.

  • Lokaler og utstyr: Angi kostnadene for lokalleie av kurssted

Vi kan være med å finansiere mellom 50-70% av kurskostnaden avhengig av hvilke bedrifter som skal delta. For å få vite hva du kan få i støtte må du kontakte ditt lokale Innovasjon Norge-kontor.