Skip to main content

Målgruppestudie: Storbritannia

Det er størst interesse for en Norgesferie med rekreasjon og avslapning i naturen og ferie med lokal kultur og historie, deretter følger ferie med arktiske opplevelser, viser en undersøkelse gjennomført av Synovate i februar 2009. 

Driverne for å feriere i Norge er å reise for å se mange nye steder, reise til et land som er trygt og sikkert og oppleve et nytt land og en ny kultur. 

De største barrierene mot å reise på Norgesferie handler om manglende kunnskap, både når det gjelder det norske språket, hva de kan se og gjøre her, og hvor de kan reise i landet.

Nyttig om britiske turister
Rapporten er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien for det franske markedet. En kvantitativ markedsundersøkelse er gjort for å avdekke interessen for ulike typer ferie i Norge, hvilke aktiviteter de er interessert i, hvilke motiv som er viktige, samt barrierer mot å reise på ferie til Norge.

I tillegg kartlegger undersøkelsen også hvor attraktivt Norge er som feriedestinasjon, sammenliknet med andre land. 

Målgruppestudie Storbritannia

Sider du nylig har besøkt