Skip to main content

Målgruppestudie: Tyskland

Det viser en markedsundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Mange tyskere vurderer Norge
Andelen av tyskere som har vært i Norge er lav sammenlignet med våre naboland – og dette gjelder også for andel gjenbesøk. Derimot kommer Norge høyt opp på tyskerens liste over vurderte reisemål. Felles for alle ferier uansett reisemål og de reisendes nasjonalitet er at ferien må være et brudd med hverdagen, det må være noe nytt og spennende og den må ha en sosial dimensjon. Norge leverer i stor grad på de to første dimensjonene, men ikke i like stor grad på det sosiale.

Dette er Optima-prosjektet
Rapportene er en del av Optima-prosjektet, som skal optimalisere markedsstrategien i Innovasjon Norges prioriterte markeder. Undersøkelsene er gjennomført i Tyskland, Nederland og Russland og det har tidligere vært gjennomført undersøkelser i andre markeder.
Undersøkelsen avdekker hvilken rolle ferier har i folks liv, kulturelle særegenheter ved markedene, grunnleggende motivasjon for å reise på ferie både generelt og til Norge, tidligere reiseerfaring til Norge, oppfatningen av Norge som ferieland, samt Norges konkurransearena.
Det ble først gjennomført en kvalitativ undersøkelse med fokusgrupper. Deretter ble det gjennomført en kvantitativ webundersøkelse med 1200 respondenter. Undersøkelsene ble gjennomført i 2011.

Hele rapporten - eller forenklet utgave
Vi har oppsummert de viktigste funnene og konklusjonene fra Optima-undersøkelsen i Tyskland i en ny og forenklet rapport. I tillegg kan du laste ned og lese hele rapportene på norsk og engelsk.

Optima report Germany short version (English) (pdf)
Optima Tyskland (norsk) (pdf)
Optima Germany (english) (pdf)

Sider du nylig har besøkt