Skip to main content

Turistundersøkelsen

2018

Turistundersøkelsen: Sommersesongen 2018

Turistundersøkelsen sommer 2018

Epinion har i 2018 gjennomført Turistundersøkelsen på vegne av Innovasjon Norge i samarbeid med lokale aktører over hele landet. Turistundersøkelsen er dermed en landsdekkende undersøkelse som gjennomføres med det formål å avdekke turismens betydning for norsk økonomi, samt gi innsikt og kunnskap som kan bidra til å forbedre det norske reiselivsproduktet. Denne er i 2018 blitt gjennomført for sjette gang, men med et nytt design.

Rapporten har fokus på turistene i Norge i sommersesongen 2018, som er definert som månedene fra mai til og med august. Den består av intervju med i alt 5 836 norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende turister. Datagrunnlaget er samlet inn av Epinion og vektet opp mot de kommersielle overnattinger i hele perioden. 

Undersøkelsen dekker nå en vesentlig bredere populasjon ved at innsamlingen foregår på flere ulike typer intervjusteder. I dag blir intervjuene også gjennomført ved turistattraksjoner, skianlegg, havner, lufthavner m.m Endringen innebærer at vi nå får et mer helhetlig bilde av turistene enn tidligere, noe som gir flere spennende markeder og målgrupper. 

Hovedrapport:

Turistundersøkelsen - sommersesongen 2018
Last ned 

Bakgrunnsrapporter:

Turistundersøkelsen 2018 - sommersesongen - alle feriereisende
Last ned

Turistundersøkelsen 2018 - sommersesongen - alle turister
Last ned

Skituristene i Norge: Vintersesong 2018 

Innovasjon Norge - Turistundersøkelsen 2018 - Skirapport

Rapporten har fokus på turistene i Norge i vintersesongen fra februar til mai 2018, med et spesifikt fokus på skiturister. Den består av intervju med i alt 2 882 norske og utenlandske turister, hvorav 1 554 faller under målgruppen «skiturister». Av disse er 463 norske skiturister og 1 091 er utenlandske skiturister. Datagrunnlaget er samlet inn av Epinion og vektet opp mot kommersielle overnattinger i hele perioden.
Last ned rapporten
 

Bakgrunnsrapporter:

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Alle skiturister
Last ned rapporten

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Alle turistene
Last ned rapporten

Turistundersøkelsen 2018 Vintersesongen - Feriereisende
Last ned rapporten

2017

Cruiseundersøkelse på Svalbard

Last ned rapporten: Cruise og ekspedisjonsturister på Svalbard (Innovasjon Norge, 2017) 

Beskrivelse:
Sommersesongen 2017 ble det gjennomført en cruiseundersøkelse på Svalbard. Målet med undersøkelsen var å få en bedre forståelse av turistene som besøker Svalbard, som en del av tradisjonelt cruise eller ekspedisjonscruise.

2016

Kinesiske feriereisende til Norge

Last ned rapporten: Kinesiske feriereisende (Innovasjon Norge, 2016)

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten er det tatt ut data om dekinesiske turistene som besøkte Norge i sommersesongen 2013-2016.

Kulturturistene

Last ned rapporten: Kulturturistene (Innovasjon Norge, 2016)

Innovasjon Norge gjennomfører Turistundersøkelsen, som er en undersøkelse blant turister som besøker Norge. I denne rapporten om kulturturistene har vi tatt ut hva som kjennetegner de som har deltatt på kulturaktiviteter under sitt opphold.

Sommersesongen 2016

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

Bakgrunnsrapport 2016

Bakgrunnsrapport

Søreuropeiske feriereisende i sommersesongen

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

2015

Sommersesongen 2015

Hovedrapport
Bakgrunnsrapport

MICE-reisende 2014 - 2016

Hovedrapport


Dette er Turistundersøkelsen:

Overordnet ønsker man å dokumentere betydningen av reiselivsnæringen for norsk økonomi.  Forbrukstallene går inn i Satellittregnskapet for turisme, som er en del av Nasjonalregnskapet til SSB.

Gjennom Turistundersøkelsen kartlegger vi blant annet formål med reisen, reisemønstre, reisefølge, bestillingstidspunkt, samt gjennomførte og ønskede aktiviteter og opplevelser, ned på et regionalt nivå.

Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge. Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie- og fritidsgjester, samt forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder.