Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
  • Booking

    Booking

    Book overnatting, aktiviteter og heiskort online.

    GeiloBooking
  • Offers

Search
Holsfjorden
Holsfjorden.
Photo: Emile Holba

Østre Hol JFF

Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Østre Hol jeger- og fiskeforening

Kjell Solum tok initiativ til et møte 20.05.75 for å drøfte mulighetene for en jeger- og fiskerforening i østre Hol. Resultatet var at Østre Hol JFF ble stiftet 06.04.1976. Foreningen har sitt virkeområde i kommunens østre dalføre på nordsiden av Hallingskarvet, der Ynglesdalen er det viktigste område. Østre Hol JFF sine aktiviteter er i hovedsak tilrettelegging av jakt, fiske, hytteutleie og lerdueskyting.

Fiske

Foreningen disponerer ca. 25 vann og elvestrekninger, fra Holsfjorden, 543 moh, til Simlenuttjern 1407 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen. Alle  vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, - og dessverre har i tillegg Holsfjorden og vanna ytterst i Ynglesdalen mer eller mindre tett bestand av ørekyte.

Jakt

Foreningens jaktterreng ligger i Ynglesdalen. Dette er en fjelleiendom på ca. 43.000 da som foreningen leier av Hol kommune. Ynglesdalen ligger mellom Strandavatn og Hallingskarvet, og forøvrig inne i Hallingskarvet nasjonalpark.

Besøk nettsiden for mer informasjon om søknad og frist for jakt.

 

Fishing water in Hol
Holsfjorden.
Photo: Emile Holba
Holselva
Holselva.
Photo: Emile Holba
Storestølen.
Photo: Emile Holba

Fiskevann

Ynglesdalen

Største fiskeområde er Ynglesdalen. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern delvis omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet. I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Når du kommer opp til Ynglesvatn, Turisttjørne og ikke minst Skarvåntjørna, er ørretbestanden ”akkurat passe”, og du kan få fine fangster med fisk av ypperste kvalitet. Enda høyere opp, til Langetjørne, Godfjelltjørne og Simlenuttjørne, er ørretbestanden tynn. Her går det imidlertid enkelte 

Holsfjorden 543moh

Sikreste vannet hos Østre Hol JFF å få fisk i er nok Holsfjorden. Denne ligger langsetter Fv 50 forbi kommunesenteret.

Arter: Ørret og røye

Felles for alle vanna oppe i høyden er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe skulle uansett gjøre at du ikke angrer på turen.

Dersom du ikke vil gå inn til området, enten fra Raggsteindalen og opp Sledaskardet, inn fra Sveingardsbotn over Bøssåne, eller fra Sandbekken inne i Vierbotn, kan du bestille båtskyss på Storestølen Fjellstugu

Det er en del stier i området, men området ligger ikke langt fra vestlandsværet, så kart og kompass må være med.

Turkartet ”Hallingskarvet” i Statens kartverks turkartserie dekker hele området.

Fiskesesongen er av naturlige årsaker varierende, I Holsfjorden kan du begynne å fiske i mai, i Simlenuttjern har isen sjelden gått før i midten av juli.

I de fleste vann driver Østre Hol JFF en eller annen form for kultivering; det være seg utsetting av fisk, rusefiske etter ørekyte, tynnefiske eller prøvefiske. Det er nok å drive med dersom vanna skal holdes i hevd.

Overnatting

Tilbake til toppen

Your Recently Viewed Pages