Skip to main content
Unknown Component
civid: 585ac0c21c6f5c76a81e0b27
name: plugins_common_social_share (widget)
Hol
TripAdvisor rating of 4.5

7

Hol gamle kyrkje

Ligger vakkert til ved Holsfjorden, vel 15 minutters kjøring fra Geilo. Kirken ble bygd som en liten stavkirke på 1200-tallet, men er blitt utvidet og ombygd flere ganger. Bare apsis, runddelen mot øst som nå er sakristiet, er bevart fra den opprinnelige stavkirken. Den første utvidelsen skal ha skjedd på 1500 tallet. I 1697 fikk kirken 12 vinduer i tillegg til de 4 den hadde fra før. Prekestolen og døpefonten er også fra dette året. Den største ombygginga var i 1798-99, da fikk kirken korsform og ellers den stilen den har i dag.


Like ved kirken ligger to gamle bygninger: Kyrkjestugu og Prestestugu.
Kyrkjestugu ble bygd i årene 1812-15. Stugu ble bygd for at folk skulle ha et sted å ta inn før og etter gudstjeneste. Midt i stugu sto en stor peis som varmet godt på kalde vinterdager.
Prestestugu ble bygd i 1844. Hol og Ål var felles prestegjeld frem til 1870. Stugu var til presten på sine embetsreiser til Hol.

Sommer åpent med omvisning mandag, tirsdag og torsdag kl. 11 til kl. 16. Starten av juli til skolestart i august


Kilde: Visit Geilo AS

0

Hol gamle kyrkje

Sider du nylig har besøkt