Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
 • Booking

  Booking

  Book overnatting, aktiviteter og heiskort online.

  GeiloBooking
 • Offers

Search
Top of the Hivjufoss
Top of the Hivjufoss.
Photo: Emile Holba
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Geilo - et bærekraftig reisemål

I mars 2016 mottok Geilo merket for Bærekraftig Reisemål, som en av de første destinasjonene i Norge.  Dette er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet. 
Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

 

Merket for bærekraftig reiseliv - logo

 

Visit Geilos tiltak for å bli et bærekraftig reisemål:

 • Rent miljø og ressurseffektivitet. Alle aktivitetsbedrifter på Geilo er nå i sertifiseringsmodus for å kunne tilby ansvarlige og miljøsertifiserte opplevelser til kurs- og konferansemarkedet. I praksis vil dette si at de bedrifter som ønsker å være en del av pakketeringsarbeidet og innsalget til kurs- og konferansemarkedet miljøsertifiserer bedriften sin. Fra før er samtlige store hoteller miljøsertifiserte, noe som gir en grønn tråd gjennom hele oppholdet på reisemålet.  Det er i tillegg igangsatt klyngevis oppstartsmøter for nye sertifiseringer av alle typer bedrifter. Handel, håndverkere, kontor/administrasjon og så videre. Visit Geilo er så klart også miljøsertifisert. (Det er i dag mellom 10 og 15 bedrifter som er i gang med sine sertifiseringer)

   
 • Sosial bærekraft / sysselsetting / lokal kontroll. Visit Geilo har for å sikre rekruttering i reiselivsnæringen, søkt og blitt godkjent lærebedrift. Dette gir unge lokale muligheten til å bli bedre kjent med næringen, og komme seg inn i et utdanningsløp som reiselivsnæringen har bruk for. Visit Geilo er stolte av endelig å kunne tilby ungdom et skikkelig utdanningsløp innen salgsfaget, med utgangspunkt i reiselivsfaget. Visit Geilo har også en strategi om å tiltrekke seg trainee-stillinger i nærmeste fremtid. I oppstarten av prosjektet var trainee-stilling besatt. Å være en arena for unge arbeidstakere og ungdom i etablering er at av våre tydelige mål og en viktig del av strategien.

   
 • Route 50. Tiltaket er gjort for å løfte frem flere deler av kommunen. FV 50 er en vei som strekker seg fra det ene hjørnet i kommunen, til det andre. En livsnerve med mange spennende attraksjoner, severdigheter og et spennende næringsliv. Aksen Hol – Aurland er en klassisk scenic route, og vi er nå i gang med utviklingsarbeidet rundt Route 50. Route 50 er både et lokalt tiltak for å skape engasjement, identitet og stolthet, samtidig som det er av stor internasjonal interesse ved at det er stappende fullt av kultur og naturopplevelser. De fleste har vært lite benyttet i det kommersielle reiselivet tidligere.

   
 • Nye arrangement, nytt innhold i klassikere. Geilo har hatt og har framleis en stor portefølje med arrangement. Spark VM som startet opp i 1981 har alltid hatt en grønn profil, men har nå fått et enda tydeligere miljøbudskap. Norsk Matglede er et annet eksempel, der arrangementet i seg selv også er miljøsertifisert. Målsettingen til Visit Geilo er at alle arrangement som arrangeres skal ha miljøsertifisering som kjennemerke. Utviklingen av nye arrangement har pågått i flere år, og de nye arrangementene har alle de 10 Bærekraftprinsippene som utgangspunkt for utviklingen.

   
 • Økonomisk bærekraft. Ved starten av Bærekraftig Reisemål prosessen på Geilo, hadde Visit Geilo snaue 100 medlemmer. Det ble igangsatt mange tiltak rundt det å verve nye medlemmer. Bedre kommunikasjon, mer involvering, større bredde i medlemsmassen og tydelige målsettinger har gjort sitt til at Visit Geilo i dag teller 223 medlemsbedrifter. Noe som gjør at inntektene er øket noe, men viktigst av alt er at det er svært mange flere som har eierskap til reiselivet, og prosessen rundt et mer bærekraftig reiseliv er godt forankret i en bred og stor medlemsmasse. Mangfoldig medlemsmasse med tilpasset medlemskontingent, der mål og ambisjon deles.
 • Billedbruk og profil. Visit Geilo har tatt Bærekraftprinsippene inn i utviklingen av design, språk og profil. Bilder tas på en måte som viser natur, mennesker og kultur. Vi prioriterer bilder som viser frem vår identitet, våre historier og eller våre unike fortrinn som et bærekraftig reisemål. Språkbruken er mer presis, og vi legger ikke skjul på hvilket standpunkt vi har for eksempel til det å ta vare på natur og kultur. Vi involverer SNO, forvaltingen, kulturavdelingen i kommunen og andre i arbeidet med dette.

   
 • Mulighet til å bidra for privatpersoner (sambygdinger). Et av tiltakene som rulles ut i disse dager er å gi privatpersoner muligheten til å bidra. Det er laget opp 256 kopper med hvert sitt unike stedsnavn trykket på. Disse koppene selges til 1933 kroner per kopp i året, og gir privatpersoner et fem år langt medlemskap i Visit Geilo. Bidragene som kommer in via kopp-salget skal gå øremerket til fellesgoder i nærområdene. Benker, installasjoner, skilting og andre tiltak som kommer fellesskapet til gode. Det er lokale stedsnavn som pryder koppene. Grunnen til at de koster 1933 kroner pr kopp er at det høyeste punktet i kommunen (ja, i hele Buskerud) er 1933 meter over havet; Folarskarnuten. 1 krone per høgdemeter menes å være en høvelig pris.

   
 • «Generation Geilo». De siste fem årene har Geilo jobbet med vertskap gjennom ulike vertskapskurs. Over 600 mennesker har gjennomgått teknikker, kunnskapsløft og erfaringsutveksling.

   
 • Gjennom et stort foto-dokumentasjon-prosjekt er det tatt portretter av menneskene som gjør reiselivet til en opplevelse i Geilo-regionen. 50 portretter har blitt en praktbok av mennesker, med sine historier og i sine rette element. Boken er laget i samarbeid med Emile Holba, som er en særs anerkjent fotograf fra England. Tekst, foto og idè er et resultat av selve prosjektet Bærekraftig Reisemål, og boken har derfor lansering på samme dag som utdelingen av diplomet, som et synlig bevis på prosessen som er gjennomført.
   


For mer informasjon, kontakt:

Visit Geilo AS, tlf. + 47 3209 5900, post@geilo.no  

Bærekrafting reisemålsutvikling på Geilo

Geilo mottok i 2016 merket for Bærekrafting Reisemål. Her kan du lese mer om prosessen.
Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling

 

 

Miljøsertifiserte Geilo-bedrifter

Følgende bedrifter er sertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn eller Norsk Økoturisme.

Miljøfyrtårn logo   Norsk Økoturisme logo

Bedrifter som jobber med sertifisering: