Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search & Book Sponsored Links
 
Search
Nesbyen Trail Camp 2017
Nesbyen Trail Camp 2017.
Photo: Martin I. Dalen

Utvikling av "Terrengsykkeldestinasjonen Nesbyen"

muteplay/pauseplay/pause
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Bli stifadder

Nesbyen har allerede blitt en kjent terrengsykkeldestinasjon – og flere spennende stier er på gang. For å tåle stadig flere syklister i terrenget vårt, må Nesbyen gjøre en omfattende jobb med stiene.

Bakgrunn

Nesbyen Turist-og Næringsservice AS har vært medeier i Tråkk’n’Roll Hallingdal siden 2015 og det har i mange år vært lagt ned utallige dugnadstimer av syklister og Trailhead Nesbyen. Nes kommune og våre politikere har avsatt midler på hele 1,8mill., noe som har bidratt til at vi allerede er godt i gang med å utvikle Nesbyen som en Terrengsykkeldestinasjon.

Vi tok et stort steg i høst med åpningen av den familievennlige sykkelrunden ”Trytetrøkket” ved Trytetjern. Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres hadde stor tro på utviklingen, og bidro med kr 620.000,- til prosjektet, under forutsetning av at næringslivet i Nes bidrar. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 300.000,- og det vil også i tillegg bli søkt om spillemidler.
 

For å kunne beholde bevilgningene, trenger vi nå hjelp fra næringen.

Hvordan kan du støtte?

For hver kr 100,- som blir gitt, bidrar du til én meter sykkelsti.
Som gullfadder og sølvfadder blir ditt navn/logo og antall faddermeter oppført på en tavle på Utsikten Nes Østside, samt ført opp som fadder på nesbyen.no. 

Som GULLfadder er du fadder til over 100 m á kr 100,- (kr 10.000,- og oppover)

Som SØLVfadder er du fadder til 50-99 m à kr 100,- (kr 5.000,- til kr 9.900,-)

Som BRONSEfadder (kun privatpersoner) fadder til 10-49 m á kr 100,- (kr 1.000,- til kr 4.900,-), og ditt navn med antall meter blir oppført som Bronsefadder på nesbyen.no

Alle får tilsendt fadderbevis.

Bidrag innbetales til konto 2351.72.34214, Skue Sparebank, mrk.prosjekt 607 og ditt navn/bedrift, eller Vipps ditt bidrag til 35402 (for de som behøver bilag så finner du giro her)

Hva skal gjøres?

  • Bygging av stien ”Traversen”, en trygg og bærekraftig sykkelsti på 3300m, fra Utsikten vest for Trytetjern ned til Vassfarvegen, spesialtilpasset for terrengsyklister.
  • Videre opprustning av eksisterende stier og bygging av nye stier i tråd med vår Masterplan, som er profesjonelt utarbeidet spesielt for Terrengsykkeldestinasjonen Nesbyen.
  • Tilrettelegging for å unngå konflikt mellom gående og syklister

Både handel og næring i Nes drar direkte eller indirekte nytte av denne utviklingen. Med denne fadderordningen, bidrar du til en framtidsrettet terrengsykkelutvikling i Nes.

TryteTrøkket: Nesbyens nye familiesti

Se film fra bygging og åpning av TryteTrøkket

Your Recently Viewed Pages