Skip to main content
Unknown Component
civid: 5e294b6b7a80d146f7c9e002
name: plugins_common_social_share (widget)
Oslo

Hausmania Kulturhus

Selvstyrte kulturhus med billige produksjons- og visningslokaler for kunstnere og musikere.

Hausmania er et sted hvor kunstnere kan arbeide uforstyrret av kommersielle interesser, og har som mål å være et sted som inspirerer kunstnere og bidrar til samarbeid mellom ulike felt.

Huset rommer øvingsrom for musikkband og atelierer til malere, skulptører, diktere, designere, dansere, skuespillere osv. Utleie av atelierer og øvingsrom til utøvende, samt utleie av møte-, fest-, utstillings- og festlokaler.

Hausmania har også en liten konsertscene der det arrangeres konserter og klubbevents i helgene.

Kilde: VisitOSLO as

0

Hausmania Kulturhus

Sider du nylig har besøkt