Skip to main content
Unknown Component
civid: 58583c581accfc94f4effe6c
name: plugins_common_social_share (widget)

Arendal

Store og Lille Torungen

Book

Arendal blir kalt "Byen med de tvende fyr" takket være Store og Lille Torungen. Store og Lille Torungen fyr ble begge bygd samtidig i 1844. Man bygde to fyr for at de sjøfarende skulle skille Torungen fra Jomfruland og Oksøy fyr som begge hadde et lys.

Fyrstasjonen ligger i sammenheng med verneverdige bygningsmiljøer ved innseilingen til Arendal. Store Torungen fyrstasjon er et fint eksempel på en rikt sammensatt stasjon. Fyrtårnet er en typisk representant for de høye støpejernstårnene. Fyret har høy grad av opprinnelighet med eldre linseapparat i bruk og tåkeluranlegg med trykktanker intakt. Fyrstasjonen har fyrhistorisk interesse ved sin forbindelse med Lille Torungen fyrstasjon og stor miljøbetydning i sammenheng med bygningsmiljøene ved innseilingen til Arendal, "Byen med de tvende Fyre". Begge fyrene er fredet etter kulturminneloven.

Historikk
Lille Torungen ble nedlagt i 1914 og alle bygningene, med unntak av tårnet og oljebua, ble revet eller flyttet. Samtidig ble det gamle tårnet på Store Torungen erstattet av et nytt tårn i støpejern. Tårnet er 34,3 m høyt. Fyrstasjonen er stor og omfatter maskinhus, boliger, uthus, gammel smie, tufter etter tegltårnet og tidligere boliger og uthus. Anlegget omfatter også hager og spor etter hage, samt landing og naust. På øya er det spor etter mindre jordbruksdrift.

Naturreservat og landskapsvernområde
Deler av øya er naturreservat med ferdselsforbud i fuglenes hekketid, 15 april til 15 juli. Området er skiltet. Vennligst respekter ferdselsforbudet! Ta vare på naturen. La blomstene stå så alle får glede av dem! Gode fiskemuligheter.

Havna
Du er velkommen til å fortøye i havna på dagtid. Vennligst ikke beslaglegg reservert plass. Vær og vind kan skifte raskt og all fortøying skjer på eget ansvar! Fortøying over natten frarådes. Molo og bryggeanlegg med benker og bord er åpent for alle besøkende. På grunn av værforholdene må det vises aktsomhet med alkoholbruk.

Overnatting på fyret
Bestill overnatting på Store Torungen fyr.

Kontakt Turistforeningen i Aust-Agder for dagsbesøk på Lille Torungen fyr kan.

Transport til fyret
Transport bestilles hos Knut Mørland på tlf 909 45 725 eller e-post knut@torungenfyr.no. 
For større grupper opptil 38 personer: kontakt Olaf Knudsen & Co: +47 90 92 74 70

Vil man lese mer om fyrene på Torungene anbefaler vi websiden til Torungens venner.


Lille Torungen:

Lille Torungen drives i samarbeid mellom Torungens Venner og Aust-Agder Turistforening. Lille Torungen leies ikke ut for overnatting, men er utmerket for hyggelige dager og kvelder øverst oppe i fyrtårnet fram til kl 2300. Her er det sitteplass med bord for 10-12 personer. Nøkkel ligger i nøkkelboks ved inngangen. Koden fåes ved bestilling. Det er ikke varme eller noe utstyr i fyrtårnet. 

Historikk

Store og Lille Torungen fyr ble begge bygget samtidig i 1844. Man måtte bygge to fyr for at de sjøfarende skulle skille Torungen fra Jomfruland og Oksøy fyr som begge bare hadde et lys. Lille Torungen ble nedlagt i 1914 og alle bygningene, med unntak av tårnet og oljebua, ble revet eller flyttet. 

Litt om oss som drifter Lille Torungen. 

Kystverket Kystverket er nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og samferdsel med ansvar for vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter og sjømerker langs kysten. Kystverket er eier av både Store og Lille Torungen fyrstasjoner. Kystverket har pusset opp Store Torungen i 2020 og Lille Torungen i 2021.

Torungens Venner Stiftelsen Torungen fyr står som formell leietaker av både Lille og Store Torungen. Torungens Venner er stiftelsens medlemsorganisasjon. Foreningen og stiftelsens formål er å bevare og formidle Torungene fyr som viktig kulturminner fra vår stolte kystkultur. Torungens Venner ble etablert i 1984 for å redde Lille Torungen fra forfall. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Besøk hjemmesidene til Torungens Venner her: http://www.torungen-fyr.no/

Aust-Agder Turistforening AAT. AAT er en lokalforening under Den Norske Turistforening. AAT har løype- og hyttenett i Austheiene og langs kystleden. Vi har ca. 4300 medlemmer, 12 fjellhytter og 6 kystledhytter.

Last updated: 08/11/2023

Source: Arendal Turistkontor

Store og Lille Torungen

Book

Sider du nylig har besøkt