Skip to main content
Unknown Component
civid: 58583c581accfc94f4effe6c
name: plugins_common_social_share (widget)
Arendal

Tyholmen Arendals gamle bydel

Tyholmen er den gamle bydelen ved vannkanten i Arendal. Her ligger små og sjarmerende trehus tett og området byr på en fin gåtur med mye historie.

Tyholmen er den eldste og best bevarte bydelen i Arendal sentrum og består av Øvre og Nedre Tyholmen. Stedet bestod opprinnelig av flere holmer mellom Kittelsbukt og Pollen, og Arendal som by vokste frem på sju holmer og skjær.

Området Tyholmen har bevart sitt særpreg og fremstår i dag som et sjarmerende og spennende område med en rekke arkitektonisk bevaringsverdige og fredete hus. Det er mange smug og gater i den gamle bydelen. Hvert gatehjørne åpner et vindu inn i typiske steder og hendelser fra byens spennende historie.

Kjøpmenn og redere dominerte strandsonene med sine staselige våningshus i opptil tre etasjer, og med pakkboder, uthus og brygger i forkant til sjøen. Disse områdene er nå Nedre Tyholmsvei. Lengre vekk fra sjøen bodde håndverkere, sjøfolk, og dagarbeidere i mindre hus, gjerne flere familier i hver bygning. Disse områdene er nå blant annet Øvre Tyholmsvei.

Kanaler med små broer satte sitt preg på stedet. Etter hvert som byen utviklet seg, ble disse kanalene langsomt fylt igjen. Tyholmen var den største holmen her, ytterst mot Galtesund, og det var her Arendal rådhus ble bygget. Det gamle rådhuset er Norges høyeste trehus, og ble opprinnelig bygget som privatbolig av Morten Kallevig mellom 1812 og 1815, før Arendal kommune tok bygningen i bruk som rådhus i 1844. I 2005 flyttet rådhuset lokaler til Sam Eydes Plass, og siden den gang har det gamle trehuset vært kontorbygg diverse kulturhistoriske organisasjoner. Salen i tredje etasje brukes fortsatt til diverse arrangementer og kan leies.

På 1800-tallet herjet flere bybranner store deler av byen. Takket være kanalene fikk dette ingen store konsekvenser for bebyggelsen på Tyholmen. Dette, og innsatsen til foreningen Tyholmens venner, gjør at Nedre og Øvre Tyholmen siden 1975 har vært regulert som antikvarisk bevaringsområde. Europa Nostra tildelte bydelen i 1992 medalje for bevaringen av Tyholmen og tilpasningen til moderne bruk.

På Nedre Tyholmsvei ligger bymuseet Kløckers Hus, der de eldste delene av bygget er fra slutten av 1600-tallet. Dette er et innholdsrikt borgerhjem fordelt på tre etasjer oppført i 1826. Huset er i dag fredet, og er åpent for publikum i museets åpningstider. Midt på Tyholmen troner også byens Trefoldighetskirke som er åpen for besøk om sommeren.

På turistkontoret finnes det turkart med beskrivelse av den gamle bebyggelsen på Øvre Tyholmen.

Interessert i en guidet byvandring for grupper?

Kilde: Arendal Turistkontor

0

Tyholmen Arendals gamle bydel

Sider du nylig har besøkt