Dynamic Variation:
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Lista beaches Farsund Norway
Lista beaches Farsund Norway.
Photo: Visit Farsund
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade
Ad
Besøksadresse for Farsund 365 og Farsund Turistinformasjon:

Torvgaten 2
4550 Farsund kommune
tlf: 38382115

Mail: post@farsund365.no
Web: www.farsund365.no

Om Farsund365

Farsund 365 AS er Farsunds lokale næringsapparat forankret i næringsplan for Farsund kommune. Selskapet ble opprettet i 2014.

Felles organisasjon for all næring

Farsund 365 AS er Farsunds nye, lokale næringsapparat som samler kommune, næring, handel og turisme i en felles organisasjon for vekst og utvikling i Farsund kommune.

Selskapet arbeider komplementært i forhold til regionale aktører og eies i fellesskap av Farsund kommune og næringslivet gjennom Farsund Næringsselskap og Farsund & Lista Handelsstand.

Farsund 365 skal bidra til å utvikle eksisterende virksomheter, stimulere etableringsviljen, og jobbe for økt bolyst, befolkningsvekst og styrke Farsund som feriedestinasjon gjennom: 

• Reisemålsutvikling
• Næringsutvikling
• Lokal samfunnsutvikling 

Navnet "Farsund 365" sier tydelig noe om de forpliktelsene eierne har. FK, FNS og FLH forplikter seg til å jobbe for næringsutvikling og vekst gjennom selskapet med fokus på å skape aktivitet, attraktivitet og legge til rette for etablering gjennom hele året, som jo har 365 dager. Farsund 365 symboliserer også et konsept hvor de ansatte i selskapet skal skape begeistring for Farsund 365 dager i året. Internt i kommunen skal det skapes grobunn for stolte og gode ambassadører, og jobbes for å gjøre hverandre enda bedre. Eksternt skal selskapet bygge merkevaren Farsund. Farsund365 skal jobbe for at gjestene skal få gode, unike opplevelser sommer som vinter, og markedsføre Farsund som et godt besøksmål 365 dager i året. 

Motto

Farsund 365 sitt motto: Alt henger sammen med alt.

Det er derfor viktig for et lokalsamfunn og samle de gode kreftene, og jobbe på samme lag for å få kraft til å løfte samme for vekst og utvikling.

Et godt tilrettelagt reisemål, vil være et godt lokal samfunn – og motsatt. Et godt miljø for etablering vil være et godt bosted, og attraktive jobber vil tiltrekke seg innflyttere.

Ansatte

Daglig leder: Patricia Hartmann: patricia@farsund365.no

Sekretær Farsund og Lista Handelsstand: Svein Olav Pedersen: flhf@online.no

Daglig leder Besøkssenter Lista fyr: Pål Erik Hals: paal@listafyr.no 

Selskapet er lokalisert i Portnerboligen i Farsund.

Styret

Vidar Torsøe, direktør SpareBank 1 SR-Bank ASA, Styreleder

Lill Hege Hals, adm. dir. Applica Consulting AS 

Edmund Stave, leder FLH

Arne Marthinsen, adm. dir. og eier Einar Øgrey Farsund AS

Richard Ivar Buch, ordfører (valgt av Farsund kommune)

August Salvesen, rådmann (valgt av Farsund kommune

Besøksadresse for Farsund 365 og Farsund Turistinformasjon:

Torvgaten 2
4550 Farsund kommune
tlf: 38382115

Mail: post@farsund365.no

Web: www.farsund365.no

Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad