Unknown Component
civid: 585ab2bfa2454671753fe728
name: plugins_common_social_share (widget)

Grimstad

Raet nasjonalpark i Grimstad

Sørlandets nasjonalpark Raet.

Raet nasjonalpark ble opprettet i 2016 og er den første nasjonalparken på Sørlandet. Den går fra Hasseltangen i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Grimstad, Arendal og Tvedestrand og omfatter ca. 607 km² av kystnaturen og havet utenfor.

I Raet nasjonalpark kan du oppleve Skagerrakkysten i et nøtteskall: edelløvskoger, lyngheier, våtmarker, strandenger og strandsumper i strandsonen og marine naturtyper som bløtbunnsområder, ålegrasenger og tareskoger. Israndsavsetningene fra siste istid preger området med lange rullesteinstrender, strandvoller, is skurt svaberg med rundsva og “hvalskrotter”, og store områder med løsmasser.

Om sommer er det mulighet for guidede turer i Raet Nasjonalpark med M/S Østerøy.

Last updated: 04/03/2023

Source: Grimstad Turistkontor

Raet nasjonalpark i Grimstad

Sider du nylig har besøkt