Dynamic Variation:
Choose Language
Search
Southern Norway Grimstad

Søm edelskogsreservat

  • Søm, Grimstad
  •  /  km From You
Overview

Søm-Ruakerkilen naturreservat inneholder bøkeskog, rik sommerfugl - og insektfauna.

Hasseltangen og Søm-Ruakerkilen er en del av Ra-morenen som er den mest markante og ruvende randavsetning vi har fra siste istid. Natur- og kulturlandskapet er egenartet.

Her finnes havstrender, grunne og skjermede saltvannspoller, strandenger, kyst-furuskog, rikere edelløvskog og frodig kulturmark. Søm-Ruakerkilen naturreservat inneholder blant annet den største og best utviklede forekomsten av bøkeskog på Sørlandet.

Det biologiske mangfoldet er rikt, med flere sopparter, karplanter, sommerfugler og fugler som er oppført på rødlista


  • Last Updated:
  • Source: Grimstad Turistkontor
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad