Skip to main content
Unknown Component
civid: 585ac11bc539df76cdbfe36b
name: plugins_common_social_share (widget)

Birkenes

Mollestadeika

Norges nest største tre. Treet regnes for å være over 1000 år gammel.

Mollestadeika er Norges nest største tre om det regnes ut ifra tykkelse og omkrets på treet. Eika er innhol, men vokser fremdeles. Treet har seks store greiner, og krona dekker ei flate på over 200 kvadratmeter.

Vetteeika er et annet navn på Mollestadeika. Det er knyttet en rekke sagn om overnaturlige voksterkraft og underjordiske vetter til eika. Oldtidsfedrene våre trodde at mannen som ryddet gården, fortsatte å leve som ei verneånd i gravhaugen sin. Haugen han bodde i, ble et fredhellig sted, og trærne som vokste opp på gravhaugen, ble kalt vettetre og måtte vernes om. Opp igjennom er det blitt ofret mat, melk og øl til eika. Det var viktig at eika fikk det første ølet som ble tappet av øltønna. Ble ikke dette gjort, trodde folk at trivselen på gården skulle forsvinne. Hvis et vettetre ble skadet, kunne dette forårsake ulykke over gården.

Gården Vestre Mollestad er blant de eldste gårdene i Birkenes. Både navnet og godt bevarte oldfunn fra gravhauger vitner om bosetting fra vikingtiden eller tiden før.

Last updated: 08/09/2023

Source: Visit Kristiansand

Mollestadeika

Sider du nylig har besøkt