Skip to main content
Unknown Component
civid: 585ab4be0ee567748fbeab4d
name: plugins_common_social_share (widget)
Farsund

Besøkssenter Våtmark Lista

Våtmarkssenteret er et besøkssenter for alle som ønsker å oppleve og lære om Lista-naturen.

På Lista i Farsund, finner du Lista våtmarksenter. Senteret skal presentere Listas våtmarksystems internasjonale verneverdier med spesielt fokus på Listas Ramsar områder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvannet naturreservat og fugletrekket på Lista.

Senteret skal bidra til økt forståelse og allmenn innsikt i våtmarkenes funksjon som økosystem og verdi for oss mennesker. Lista våtmarksenter skal legge til rette for gode opplevelser for alle og inspirere til å lære om og oppsøke Lista-naturen.

Lista våtmarksystem består av totalt ti forskjellige naturreservater med et variert utvalg av naturtyper, fra rullesteinstrender og sanddyner til sump- og myrområder og næringsrike innsjøer. Områdene har hatt ramsarstatus siden 1996. De ti områdene som inngår i Lista våtmarksystem er (dato for opprettelse i parentes):
1. Røyrtjønn naturreservat (10. november 1988)
2. Fuglevika dyrefredningsområde (28. august 1987)
3. Nordhasselvika fuglefredningsområde (opprettet 28. august 1987)
4. Nesheimvann naturreservat (10. november 1988)
5. Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde (10. november 1988)
6. Havika dyrefredningsområde (28. august 1987)
7. Einarsneset plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)
8. Prestvannet dyrefredningsområde (10. november 1988)
9. Kviljo plantefredningsområde og Kviljo plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)
10. Steinodden dyrefredningsområde og Steinodden plante- og dyrefredningsområde (28. august 1987)

Kilde: Lister Reiseliv

0

Besøkssenter Våtmark Lista

Sider du nylig har besøkt