Skip to main content
Unknown Component
civid: 585ab4be0ee567748fbeab4d
name: plugins_common_social_share (widget)
Hægebostad

Hægebostad Turistinformasjon

Turistinformasjonen finner man i Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Senteret har museumsbutikk, kafè, utstillingslokaler med kunst, arkeologi- og kulturhistoriske utstillinger.

Tingvatn Fornminenpark i Hægebostad regnes som Norges best bevarte tingsted og er av stor nasjonal verdi. Anlegget er utstyrt med trådløst elektronisk guide på norsk, tysk og engelsk. Bruk av guide, inngang og aktiviteter er gratis.

I besøkssenteret finner du brosjyremateriell fra overnattingssteder, serveringssteder og andre reiselivsaktører i Hægebostad, Lister og Agder.

Kilde: Lister Reiseliv

0

Hægebostad Turistinformasjon

Sider du nylig har besøkt