Skip to main content
Unknown Component
civid: 585ab4be0ee567748fbeab4d
name: plugins_common_social_share (widget)
Farsund

Lista museum

Lista har en lang spennende og variert historie. Vest-Agder museet Lista Museum formidler denne historien gjennom sine mange utstillinger, samlinger og anlegg.

Lista museum har mange besøksmål i Farsund kommune, blant annet Nordberg fort, Listaskøyta kystkultursenter, Østhassel redningsstasjon, friluftsmuseet i Vanse og Hetland skolemuseum.

Utenom sesongen er det Nordberg fort som er åpent for publikum. Nordberg fort er et av Nordens best bevarte kystfort fra andre verdenskrig. Her er det aktiviteter, utstillinger og kafé.

Her kan du lese mer om Lista museums besøksmål:

Nordberg fort
Nordberg fort ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Her kan du oppleve de originale tyske bygningene, gå på oppdagelsesferd i løpegravene, se rester etter de store kanonene og radaren. Den mest unike bygningen er kantinen med veggmaleriene. 

På fortet er det bygget et nytt formidlingsbygg med kafe og museumsbutikk. Her kan du få varm mat, kaffe, lapper og is. Det er utstillinger og barneaktiviteter. Utstillingene dekker tema som andre verdenskrig, Listas forhistorie og kunstutstillinger.

Listeskøyta kultursenter
Listeskøyta kultursenter viser historien til Listeskøyta, en av de få båttypene som kan føres direkte tilbake til en mann. Alle kjenner Colin Archer, men det er Gjert Gundersen som er Lsiterbåtens far. Gundersen forente vetnorsk og østnorsk båtbyggertradisjon og utviklet rundt 1814 en båttype som både hadde stor lastekapasitet, var lettrodd og lettseilt, samtidig som den var rask. BÅte ble brukt både til losing og fiske.

På Listeskøyta kystkultursenter kan du gå om bord i Listeskøyta «Linda» fra 1907, se fluktbåten «VA-92L» fra andre verdenskrig og se utstillinger om fraktefart, fiske og forlis.

Østhassel redningsstasjon
​​​​​​Østhassel redningsstasjon var virksom fra 1872 til 1972 og var svært viktig langs Listas beryktede kystsstripe. Flere hundre skipsforlis er registrert utenfor Lista. På 1850-tallet opprettet Fyrvesenet redningsstasjoner på Lista og Jæren for å kunne berge mannskap fra forliste skip.

Fortsatt ligger redningsbåten klar for sjøsetting, og alt av utstyr er på plass.

Friluftsmuseet i Vanse
Friluftsmuseet i Vanse ligger idyllisk til med utsikt mot Bradstadvanne. Her får du et glimt inn i det gamle bondesamfunnet. Midthasselhuset fra 1742 er hovedbygget på tunet. Huset er innredet med møbler og utstyr fra 1800-tallet. På tunet er det også løe, mølle, stabbur og kjune (korntørke). Stabburet er museets eldste bygg og har sin historie tilbake til 1600-tallet. Her finner du også Helvik-graven som ble flyttet til museet på 1950-tallet. Graven er en kvinnegrav fra folkevandringstiden (400-600 e.Kr.).

Hetland skolemuseum
Hetland skolemuseum. Hetland skole ble opprettet allerede i 1837. Skolehuset ligger inne i Vanse skole sin skolegård, og er fortsatt del av en aktiv skole etter mer enn 175 år. På skolemuseet kan du oppleve skolehistorien fra de første omgangsskolene, via skolen på slutten av 1800-tallet til den «moderne» skolen på 1950-tallet.

Kilde: Lister Reiseliv

0

Lista museum

Sider du nylig har besøkt