Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Children playing in the snow in Setesdal
Children playing in the snow in Setesdal.
Photo: Anders Martinsen Fotografer
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Setesdal skal remerkes som bærekraftig reisemål

(Pressemelding mars 2019) 
Visit Setesdal er i gang med arbeidet for å remerke Setesdal som bærekraftig reisemål. I 2016 kvalifiserte Setesdal seg til dette prestisjemerket. I løpet av våren 2019 må Setesdal gjennom en remerkings prosess for å beholde dette merket i de neste tre årene.

Lokalt engasjement i et langt perspektiv

Reiselivsbedrifter, kommuner, Setesdal Regionråd og Visit Setesdal blir lagt under lupen for å bevise at Setesdal har vært, er, og i fremtiden vil være, et bærekraftig reisemål.
Prosjektansvarlig er Roy Bakke, daglig leder i Visit Setesdal, og han skal sammen med sine ansatte, representanter fra de fire kommunene, Setesdal Regionråd og alle reiselivsbedriftene i Setesdal bevise at merket fortsatt skal pryde Setesdal i markedsføring og merkevarebygging.

”Et betydelig arbeid, av stor betydning for hele næringen og alle innbyggerne og et bevis på at Setesdal er og skal være et godt reisemål”.

 
Bærekraftig reisemål innebærer at reisemålet skal være et godt sted å besøke i dag og i fremtiden. Dette skal gjøres ved å ta vare på sårbar natur, forvalte lokal kulturarv og skape balanse mellom lokalbefolkningens og de besøkendes behov. Det må samtidig skapes muligheter og legge til rette for at reiselivsbedriftene skal være lønnsomme, i dag og i fremtiden.
 
I arbeidet med remerking vil det bli gjennomført undersøkelser for innbyggere i Setesdal, reiselivsbedriftene i Setesdal og besøkende til Setesdal. Vesentlig er spørsmålet om hvor bærekraftige vi er i dag og hvor viktig dette er i fremtiden.

”Vi må vite hvor vi står i dag for å kunne planlegge for fremtiden. Bærekraftighet blir viktigere og viktigere og jeg håper alle som blir spurt tar seg tid til å svare.”
 
 

Bærekraftig reisemål Setesdal

Bærekraftige bedrifter = lønnsomme bedrifter

Skal Setesdal være et bærekraftig reisemål er det helt nødvendig at reiselivsbedriftene tjener penger. Lønnsomme reiselivsbedrifter skaper arbeidsplasser og utvikler lokalsamfunnet. Bærekraftige reiselivsbedrifter gjør dette sammen med dem som bor på destinasjonen og uten at miljøet blir skadelidende.
De 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv.

Er din bedrift miljømerket?

Stadig flere reiselivsbedrifter i Setesdal blir miljømerket. Setesdal Regionråd gir støtte og veiledning til bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn. Finn ut mer og start jobben med dette nå
Mer informasjon om Miljøfyrtårn.
 

Er din bedrift universelt utformet?

Bærekraftig reisemålsutvikling betyr at man tilrettelegger tjenester. Det finnes 7 prinsipper som kan være til hjelp når man planlegger for fremtiden. 

Gjesteundersøkelse 

Har du vært gjest i Setesdal inviteres du til å delta i gjesteundersøkelse.
Undersøkelsen er anonym og svarene som du gir oss her er av stor verdi for vårt videre arbeid med Setesdal som bærekraftig reisemål.

Klikk her for gjesteundersøkelse

Your Recently Viewed Pages