Skip to main content
Unknown Component
civid: 585abc7cf7d87a7717a647b8
name: plugins_common_social_share (widget)
Valle

Rygnestad museum

Rygnestad museum er ein autentisk mellomaldergard.Her finn du det velkjende Rygnestadloftet, med tømmer i imponerande dimensjonar.

Rygnestad museum er ein autentisk mellomaldergard  Her er hus og gjenstandar etter segnhelten Åsmund Torleivsson Rygnestad (ca. 1538 - ca. 1595), også kjend som Vonde-Åsmund. Her finn du det velkjende Rygnestadloftet, med tømmer i imponerande dimensjonar. Du kan også sjå unike maleri som har vore på garden i snart 400 år. På garden er det også eit trehøgda loft. Museumsgarden ligg nydeleg til om lag 9 km nord for Valle sentrum.

Kilde: Setesdal

0

Rygnestad museum

Sider du nylig har besøkt