Skip to main content
Unknown Component
civid: 585abc7cf7d87a7717a647b8
name: plugins_common_social_share (widget)

Bykle

TripAdvisor rating of 4.5

4

Vatnedalsdammen i Bykle

Vatnedalsdammen er en av Nord-Europas høyeste fyllingsdammer, og både størrelse og utforming imponerer.

I Otravassdraget er det totalt 14 magasiner. Ni av disse, deriblant de fire største, ligger i Bykle kommune. De minste dammene er stort sett bygget av betong, mens de store dammene ved Botsvatn, Vatnedalsvatn og Urevatn er laget av stein, grus og morene/asfalt.

Arbeidet med å anlegge dammen ble påbegynt i 1978 og ble ferdigstilt høsten 1983. Til byggingen gikk det med 5,2 millioner kubikkmeter masse.

Magasinet leverer vann til Holen kraftstasjon, som også mottar vann fra noen andre magasiner. Holen kraftstasjon kan produsere 888 millioner kilowattimer strøm.

Dammen ligger rett vest for Berdalsbru, ca. 15 km sør for Hovden, og det går bilvei helt fram. Magasinet har to damkonstruksjoner, og den til venstre har en stor parkeringsplass. Der er det også et informasjonsskilt om magasinet. Dammen er fritt tilgjengelig og åpen når det er snøfritt.

Last updated: 08/09/2023

Source: Setesdal

Vatnedalsdammen i Bykle

Sider du nylig har besøkt