Attraksjoner i Sirdal

Opplev gravplasser fra jernalderen, bygdetun fra 1770 og kraftverk 700 meter inn i fjellet. Et landskapsvernområde sikrer et rikt plante-og dyreliv.

Sirdals hjemmeside

 sirdal.no

Gravhauger

På Skeie finner du mer enn 20 gravplasser fra folkevandringstiden, dette vitner om at stedet har vært et maktsentrum i jernalderen. Utgravinger viser at de døde ble kremert, det er funnet rester etter smykker, redskaper og biter av leirkar. Gravplassen er 1500 år gammel, følg de tilrettelagte stiene.

Sirdal Fjellmuseum

På Sirdal Fjellmuseum finner du et bygdetun med våningshus, løe og smie. Det eldste bygget er fra 1770-årene. Inne i hovedbygningen har du mulighet til å se en 180 graders panoramafilm over heieområdene i Sirdal og du kan besøke utstillingen med gjenstander fra den gamle bygdekulturen. Guiding i de gamle bygningene i sommermånedene.

Dorgefoss

Ved Dorgefoss (mellom Tjørhom og Omlid) er det tilrettelagt rasteplass med informasjonstavle, små stier og toalettfasiliteter. Broen over fossen er fra 1917. Her ser du steinen på 3 tonn som Håvard Valevatne (f. 1822) skal ha flyttet av egen kraft da gamleveien ble bygget i 1862.

Et gammelt sagn fra Sirdal forteller at dødsdømte fikk en siste sjanse ved Dorgefossen. Klarte man å hoppe over fossen på et bestemt sted, fikk den dømte beholde livet. Klarte de det ikke, oppfylte fossen dommen.

SVR landskapsvernområde

Store deler av Sirdal ligger i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane landskapsvernområde, leveområde til Europas sørligste villreinstamme.

Formålet med landskapsvernområdet er å ivareta det særeget og vakre naturområdet med urørte fjell, hei og fjellskogsområder, stølsområde, beitelandskap og naturminner. Området har et spesielt plante- og dyreliv.

SVR vil gi villreinen mest mulig beskyttelse ved å bevare et stort sammenhengende fjellområde. På denne måten kan villreinen vandre fritt, slik den alltid har gjort.

Området har til alle tider blitt brukt til jakt og ferskvannsfiske.

Kraftverk

I sommersesongen kan du bli med på guidede turer i Tonstad kraftverk som ligger 700 meter inni fjellet.

Sirdal blir ofte referert til som Norges krafthovedstad. Det er i alt bygget syv kraftverk med tunellsystemer og reguleringsmagesiner. Samlet årsproduksjon er ca. 6 milliarder kWh, noe som tilsvarer vel 5% av Norges kraftproduksjon.

Suleskarvegen

Suleskarvegen strekker seg fra fjordlandskap vest i Rogaland, over mektige fjell i Agder og videre til Telemark. Fjellovergangene fra Sirdal til Lysebotn eller Brokke i Setesdal, er kun 3,5 meter brede, og går igjennom SVR landskapsvernområde. Begge disse fjellovergangene er stengt vinterstid.

Majestetiske damanlegg er å se flere steder langs veien. Kjører du til Lysebotn vil du oppleve de kjente 27 hårnålsvingene fra Øygardstøl. Ørneredet restaurant klorer seg fast i fjellet her, 632 meter over havet, og gir deg en panoramautsikt over den ville Lysefjorden.

I Setesdal ligger sølvsmiene tett. Besøk Hasla i Valle! Fortsetter du til Telemark, vær sikker på at du avlegger et besøk på historiske Dalen Hotell.

Sirdalsdagane

Vær tilstede i Sirdal når 5000 sauer hentes ned fra sommerbeitet, og marsjerer i flokk til skilleplassen på Kvæven. Smalen blir skilt tidlig neste morgen og sendt direkte hjem til gårdene på Jæren.

Sirdalsdagane markerer denne tradisjonen, og byr på underholdning for både voksne og barn, med kjente artister, smaksprøver, salgsboder, revy, fest og mye mer. I tillegg til alle sauene forventes det 10 000 besøkende til arrangementet.