Dynamic Variation:
Choose Language
Search
Trøndelag Rennebu

Birka

  • Berkåk Birkabygget, Rennebu
  •  /  km From You
Overview

Birka er nasjonalt senter for kunst og håndverk, og vårt hovedmål er å legge til rette for en levende og lønnsom kunst- og håndverksnæring i Norge.


For næringsdrivende innen kunst og håndverk skal Birka:
- bidra til økt kvalitet og lønnsomhet
- være et kompetansesenter
- formidle kontakter, opplærings- og utviklingstiltak
- være et talerør og en støttespiller for å påvirke næringas rammebetingelser

Og ellers formidle og videreutvikle vår felles kulturarv.

Kompetanseheving
I samarbeid med ulike fag- og kompetansemiljø skal Birka være et senter med oversikt over tilgjengelig kompetanse som næringa etterspør, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt og utvikle tilbud spesielt rettet mot næringa. Birka ønsker et nært samarbeid med organisasjoner og institusjoner som er opptatt av å ta vare på håndverkstradisjoner kombinert med nyskapende næringsvirksomhet.

Formidling og markedsføring 
Birka skal bidra til å formidle historien om håndverket og håndverkeren. Videre er markedsføring av norske kunstnere og håndverkere et viktig fok us. Dette gjøres blant annet gjennom håndverksportalen. Se også markedsføring og referanser.

Arena
Birka har kontorsted på Berkåk i Rennebu, og er en regional, nasjonal og internasjonal satsing hvor håndverk i tradisjon og fornying skal danne rammen rundt ulike konferanser og annen aktivitet.


  • Last Updated:
  • Source: Trøndelag Reiseliv AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad