Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book
Search
Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal
Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal
Moskus i Oppdal.
Photo: Oppdal Safari
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

I moskusens rike

Dovrefjell er ett av fem steder i verden hvor det lever moskus. Det raggete urdyret er et mektig skue i fjellheimen. 

Under siste istid levde moskusen over hele nordre delen av Europa og Asia. Under arbeidet med Dovrebanen et tiår tidligere fant jernbanearbeiderne benrester av moskus, og slik ble ideen om å føre tilbake urdyret til Dovrefjell, født.
 
I 1931 gjorde polarforskeren Adolf Hoel et forsøk med import av 10 moskus fra Grønland til Dovrefjell. Denne stammen overlevde fram til 2. verdenskrig, da de ble jaktet på og utryddet. Et nytt forsøk ble gjort i etterkrigsåra og i dag teller bestanden 240 dyr. Disse befinner seg i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja, i et kjerneområde på 340 kvadratkilometer.
 
For omtrent hundre år siden fantes det noe moskus på Øst-Grønland og i Canada. Siden har dyrene blitt satt ut flere steder - noen av dem mislykket. I dag finnes moskusbestandene i Alaska, Canada, på Vest-Grønland og i Sibir, i tillegg til Norge.
 
Moskusfe klatrer lett i bratt terreng og kan bevege seg svært hurtig, til tross for størrelsen og de relativt korte lemmene. Arten er tilpasset arktisk klima. Dyra er sosiale og opptrer i flokk, som kan telle opp mot 100 individer. Det er imidlertid mest vanlig at dyrene opptrer i mindre grupper, typisk på 8–10 dyr. Den typiske flokken består av en velvoksen hann og 3–4 andre voksne individer, samt noen ungdyr. 

 

Om sommeren lever moskusfeet i våte områder, inkludert i elvedaler. De trekker mot høyereliggende områder om vinteren for å unngå dyp snø. De er drøvtyggere og om vinteren må de grave gjennom snøen for å nå ned til maten.
 
Moskusfe kan bli omkring 20–25 år gammel. Moskusen kan være farlig for mennesker hvis vi blir for nærgående, og det finnes eksempler på nærgående turister som har fått alvorlige skader. Dersom man holder avstand og går rolig unna, er moskusen sjeldent et problem.
 
For å besøke og iaktta moskusen anbefales det å gå den nye Moskusstien som ble åpnet i 2017. Det er også svært populært å delta på moskussafari med guide. Du finner mer info om både sti og safari under. 
 
Velkommen til moskusens rike på Dovrefjell!
 
 
 
Kilde: Norsk Villreinsenter, Miljødirektoratet og Dovrefjell Nasjonalparkstyre

 

Ad
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad