Dynamic Variation:
Book
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal
Moskus i Oppdal Moskus i Oppdal
Moskus i Oppdal.
Photo: Oppdal Safari
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Besøk dyreriket

Dovrefjell er ett av fem steder i verden hvor det lever moskus. Det raggete urdyret er et mektig skue i fjellheimen. Oppdal har flere majestetiske dyr som du kan oppleve ved et besøk i deres rike. 

Under siste istid levde moskusen over hele nordre delen av Europa og Asia. Da Dovrebanen ble bygget på 1920-tallet, fant jernbanearbeidere beinrester av moskus på Dovrefjell. Å gjeninnføre det utdødde urdyret ble først forsøkt i 1931, av polarforskeren Adolf Hoel. En stamme på 10 dyr fra Grønland, overlevde frem til 2. verdenskrig.

I dag finnes moskus  på Grønland, i Alaska, Canada, Sibir og på Dovrefjell. Moskusen kan være farlig for mennesker hvis vi blir for nærgående, og det finnes eksempler på nærgående turister som har fått alvorlige skader. Dersom man holder avstand og går rolig unna, er moskusen sjeldent et problem.

For å besøke og iaktta moskusen anbefales det å gå den nye Moskusstien som ble åpnet i 2017. Det er også svært populært å delta på moskussafari med guide. Du finner mer info om både sti og safari under.

Moskusen er kongen av Dovrefjell, mens elgen er hele skogens konge. Elg er Norges største nålevende pattedyr med en skulderhøyde opp mot drøye to meter. Dette flotte dyret lever i Oppdal, som i den øvrige del av Skandinavia. Å få øye på elgen er ikke så enkelt, men om du virkelig ønsker et møte med skogens konge, anbefaler vi å bli med på elgsafari. Guidene tar deg med i dype skogsområder hvor det finnes mye elg og gode muligheter for et møte med det fascinerende dyret.

Villreinen har vært i Norge siden innlandsisen trakk seg tilbake for ca. 10.000 år siden. Reinen ble livsgrunnlaget for fangstfolka som fulgte den under trekket mellom de ulike årstidsbeitene. Siden den gang har villreinen og nordmannen hatt en tett sammenvevd historie. Stammen av villrein du kan oppleve i Oppdal er derfor helt unik.

Villrein finnes kun i nordlige deler av Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland. Den lever i flokker hovedsakelig i høgfjellet. Størrelsen på flokkene kan variere fra noen titalls dyr, til flere hundre dyr i samme flokk. Villrein i Oppdal finnes i områdene rundt Snøhetta og Knutshø på Dovrefjell. I de nordlige områdene er tamreindrift etablert.

Når du er gjest i dyreriket er det viktig at du viser stor varsomhet og hensyn til dyra. Unngå adferd som kan være truende overfor dyra, hold god avstand og bruk sunn fornuft.

Kilde: Norsk Villreinsenter, Miljødirektoratet og Dovrefjell Nasjonalparkstyre

Ad
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad