Skip to main content
Unknown Component
civid: 58d23c3b462950a6d41a0c65
name: plugins_common_social_share (widget)
GJØRA

Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark

Nasjonalparken med villrein, fjellrev og moskus, er er et av Norges mest sagnomsuste fjellområder. Et variert landskap med spennende kulturhistorie og store naturopplevelser.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er et av de største sammenhengende verneområdene på fastlands-Norge. Du finner den i møtepunktet mellom Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland fylker, og i Sunndal og Nesset kommuner er det flere innfallsporter til nasjonalparken. Besøker du nasjonalparken fra vest møter du vestlandsnaturen med bratte, kvasse fjell og dype daler. Lenger øst blir landskapsformene mykere og klimaet tørrere. Store variasjoner byr på muligheter for mange ulike opplevelser.

​​​​​Natur- og kulturopplevelser ​​​​

​​​​​Natur- og kulturopplevelser ​​​​​Nordvest i nasjonalparken innbyr dramatiske tinder til fjelltur med topper som Storkalken (1880 moh.) i vest, «kongelige» Storskrymten (1985 moh.) og majestetiske Snøhetta (2286 moh.) som i mange år ble regnet for å være Norges høyeste fjell.

Gode utgangspunkt for fotturer

Gode utgangspunkt for fotturer i nasjonalparken er Grøvudalen og Torbudalen i Sunndal, og Eikesdalen. I Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde finner en seterhus, setervoller og andre kulturminner. I Eikesdalen ligger mellom annet Mardalen naturreservat med et rikt artsmangfold og turvei inn til Mardalsfossen. Fossen er regulert til vannkraft, men får renne fritt mellom 20.juni og 20.august. Vil du gå topptur på ski, er området mellom Øksendalen og Eresfjorden spesielt godt egnet, men husk å sjekke skredfaren på www.varsom.no 

Den Norske Turistforening (DNT) har 12 ulike hytter knyttet til verneområdet. Aursjøhytta og Snøheim er betjente.

Dyre- og planteliv

Dovrefjell- og Sunndalsfjella nasjonalpark er villreinens rike. Her lever en av Europas siste villreinflokker. Den stammer fra den opprinnelige ville fjellreinen og er ikke blandet med tamrein. Villreinflokkene kom til våre områder da isen smeltet etter siste istid. Menneskene fulgte etter og utnyttet villreinen som ressurs. Det finnes rike kulturhistoriske spor etter villreinfangst i verneområdet. Husk at villreinen er sky og var for mennesker. Oppdager du villrein før den oppdager deg, bør du holde deg i ro til dyrene er borte. Ønsker du å lære mer om villrein og om hvordan menneskene har jaktet på den, kan du besøke Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. Viewpoint Snøhetta er åpen for publikum hver dag fra juni til midten av oktober.

Moskus - et levende urtidsdyr

I nasjonalparken lever også et annet urtidsdyr. Moskus døde ut i Europa i løpet av siste istid, men ble hentet fra Grønland og satt ut på Dovrefjell flere ganger i perioden 1932-53. På Dovrefjell kan du gå tur på Moskusstien i et område der det er stor sjanse for å få sett moskus. Holder man seg til stien bidrar man også til å ta vare på villreinen i området. Ta med kikkert og følg merking. Turen starter fra Kongsvoll eller Grønbakken.

Gi moskusen forkjørsrett: Den kan angripe viss den føler seg truet. En må holde seg på minst 200 meters avstand og ta en omvei viss man møter moskus.

Fjellreven og annet dyreliv

Fjellreven trives også i nasjonalparken, men er svært sårbar. Fjellrevbestanden ble utryddet fra Dovrefjell-Sunndalsfjella på 1990-tallet. Siden 2005 har det vært drevet et avlsprogram for å få opp igjen en levedyktig stamme. Det er forbudt å forstyrre fjellreven.

Det varierte landskapet i nasjonalparken er også leveområde for jerv og mange ulike fuglearter. Floraen er rik, og flere sjeldne arter som høyfjellsklokke, dovrevalmue, dovreløvetann og norsk malurt vokser her.

Ferdselsregler for gjester i nasjonalparken

Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at dette er deres hjem.

Oppsøk ikke rein.

Forstyrr ikke fjellreven.

Hold minst 200 meters avstand til moskus.

Sett ikke spor etter deg: Ta vare på naturen. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner. Ta med søppel og sørg for sporfri ferdsel.

Følg regler for båndtvang og bålfyring.

Benytt gjerne muligheter for jakt og fiske, men husk jakt/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn, og ikke flytt levende fisk mellom vassdrag.  

Kilde: VisitNordvest

0

Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt