Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
Ad
Fjord Norway Hardangervidda Eidfjord

Fiske i Eidfjord

  • 53 67 34 00
  •  /  km From You
Overview

Eidfjord er rik på fiskemogelegheiter i elvar, vatn og i fjorden.

Fiske i fjorden er gratis. For fiske i elvar og vatn etter sjøaure, må det i tillegg til fiskekort betalast fisketrygdavgift på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal . Det er ikkje naudsynt med fisketrygdavgift i fjellområda (kun på fiske etter laks og sjøaure).

På Hardangervidda finst mange fiskevatn med fjellaure. Sal av fiskekort på turistkontoret, turisthyttene og på YX bensinstasjon i sentrum. Meir informasjon/brosjyre på turistkontoret.

For laksefiske gjeld: Villaksen er freda, dvs. den skal gjenutsetjast.

For fiske etter sjøaure i elvane Simadalselva, Eio, Bjoreio, nedre del av Veig og Eidfjordvatnet kan du kjøpe fiskekort på YX Eidfjord. Pris pr fiskekort: NOK 70 – 300 pr døgn.

I Eio er det muleg å få med seg ein fiskeguide inkl. fiskeutstyr på bestilling. Ta kontakt med Eidfjord Sportsfiske, Jesper Nielsen, tel. +47 99398754, email: post@eidfjordsportsfiske.no  http://www.eidfjordsportsfiske.no/


  • Last Updated:
  • Source: Destination Hardanger Fjord AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad