Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
Ad
Fjord Norway Hardanger Kvam

Fossar i Hardanger

  • 56553184
  •  /  km From You
Overview

På køyretur i Hardanger kan du oppleve mange fantastiske fossefall. Dei tre mest kjende er Vøringsfossen i Eidfjord (Rv 7), Steinsdalsfossen i Norheimsund (Rv 7) og Låtefoss i Odda (Rv 13).

VØRINGSFOSSEN
Noregs mest kjende foss. Sjå store vassmengder stupe 182 m frå Hardangerviddaplatået ned i Måbødalen. Godt utsiktspunkt ved Fossli Hotel like ved Rv 7. Hotellet har ope ca. 20.05-15.09. På grunn av Sima Kraftverk er fossen regulert. Den har ei vassføring på 12m3 per sekund i perioden 01.06-15.09. Sti til foten av Vøringsfossen 1,5 t t/r. Parkering ved øverste opning av Måbøtunellen ved Rv 7. Nasjonale turistveger starta arbeidet med anlegget på Vøringsfossen hausten 2015. Første trinn skal vere ferdig i 2017 og heile prosjektet ferdigstilt i 2020.

STEINSDALSFOSSEN
Ein av Noregs mest besøkte fossar. Steinsdalsfossen har eit fall på 50 m og er spesiell fordi du kan gå på baksida utan å verte våt. Fossen oppstod i 1699 som følgje av at elva endra løp. Det går sti frå parkeringsplassen og opp under fossen, ein fin liten spasertur. Langs Nasjonal turistveg Hardanger.

LÅTEFOSS
Tvillingfossen Låtefoss var eit ynda reisemål alt på 1800-talet. Fossen, med fallhøgde på 165 m, er lett tilgjengeleg ved Rv 13. Lyssett på kveldstid.


  • Last Updated:
  • Source: Destination Hardanger Fjord AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad