Dynamic Variation:
Book
Norway Now
Choose Language
Search & Book
Search
Ad
Fjord Norway Hardangervidda Eidfjord

Måbødalen Kulturlandskapsmuseum

  • Måbødalen, Eidfjord
  • 53 67 35 00
  •  /  km From You
Overview

Måbødalen kulturlandskapsmuseum forvaltar det kulturhistoriske miljøet i Måbødalen. Med dei gamle husa, steingardane, rydningsrøysene, slåtteteigane, vatningsanlegga, stølsdrifta, stigar, vegar og bruer syner kulturlandskapet spora etter den menneskelege verksemda i dalen. Gardstunet på Måbø, er eit lite rekkjetun med to bruk øvst i dalen. Dei siste hundre åra har det vore to stovehus, to løer og eit eldhus langs den gamle kløvstigen som går gjennom tunet. Bygningar, stigar og bruer er sett i stand. Museet har gjort heile dalbotnen til eit utstillingsområde, der 21 informasjonstavler formidlar historia om ressursutnytting og utvikling i Måbødalen.


  • Last Updated:
  • Source: Destination Hardanger Fjord AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad