Dynamic Variation:
Choose Language
Search

Tråante 2017

I en hel uke i svarteste mørketiden i februar 2017 arrangeres et av årets største arrangementer i Trondheimsregionen. Tråante 2017 skal feire jubileet gjennom hele 2017, men selve jubileumsuken som skal være i Trondheim er 5.-12. februar.

Tråante skal være et arrangement for alle som ønsker å delta. Dette arrangementet kommer til å fylle både hoteller, kulturarenaer, restauranter og prege bybildet vårt neste år. Det forventes et stort antall tilreisende og deltagere på arrangementet i sin helhet.

Det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen om å markere 100-års jubileet i 2017. Jubileet skal markeres både som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Jubileet skal være åpent og inkluderende for samene som ett folk i fire land.

Tråante 2017 er en storstilt markering av 100 års samisk kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. 
Sametingene i Norge, Sverige og Finland kommer, samt samer fra Russland – for å markere at dette er en internasjonal feiring for hele Saepmie.

Tråante 2017 skal markere og formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling.

Tråante 2017 vil blant annet være vertskap for Sametingene i Norge, Sverige og Finland, samt vertskap for de to store konferansene Den 4. Samiske parlamentariske konferansen og den 21. samekonferansen Sápmi 2017.

Alle disse 5 vil ha eget program, samt delta på Tråante 2017s program.

Tråante 2017 vil i løpet av 2017 dekke disse temaene:

Urfolk, film og TV, litteratur, musikk/joik, scenekunst, kunst, idrett, religion, mat, duedtie, utdanning og forskning, og næringer og naturressurser.

Tråante 2017 vil også rette blikket fremover og spørre om «hvordan utvide samisk demokrati i det norske demokratiet?»

Og for de som ikke har skjønt det enda, så betyr Tråante selvfølgelig Trondheim på Sør-Samisk!