Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tolga
TripAdvisor rating of 5

1

Bjøreggene naturreservat

med terrengformasjonene på østsida av Glåma nord for Tolga sentrum er spor etter de to bredsjøene Nedre og Øvre Glåmsjø.

Kilde: Destinasjon Røros

0

Bjøreggene naturreservat

Sider du nylig har besøkt