Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Briksdalsbre

Buldring | Melkevoll Bretun

Det er framleis mange ubørsta steinar og ugåtte prosjekt inst i Oldedalen, som ligg rett under kjelda til "Olden".

Sommaren 1997 starta breførarar å klatre på kjempe-steinane på Melkevoll Bretun i Oldedalen. Dei har no gjort dette tilbodet tilgjengelig for klatreinteresserte. Buldring er ein velkjent sport i utlandet, men forholdsvis ny i Norge. I dag er det rundt 100 buldreproblem på bretunet som alle er merka med nummer og gradert etter vanskelighetsgrad.

Kilde: Nordfjord

0

Buldring | Melkevoll Bretun

Sider du nylig har besøkt