Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Moss

Carlberg Gaard

Carlberg Gaard ble etablert som eget gårdsbruk i 1839. Det var Carl Sibbern som overtok en tredjedel  av Værne kloster etter sin far, statsråd Valentin C. W. Sibbern.

Gården ligger nord for Værne, inntil "berget" og fikk dermed navnet Carlberg. Eiendommen ligger vakkert til i et særpreget herregårdslandskap med høyreiste eiketrær og flotte alleer.
Her finnes også en fredet edelløvskog, Bogslunden. Dette er Norges første fredede edelløvskogreservat.
Eiendommen er på 1400 mål, hvorav ca. 900 mål er dyrket jord.
Ekholtbruket Golfbane på ca. 70 mål ligger også under eiendommen

Her arrangeres festivaler og markeder, og har åpen gårdscafe i helgeneKilde: VisitMOSS AS

0

Carlberg Gaard

Sider du nylig har besøkt