Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Bærum

Dælivannet og Dalbo i Bærum - helleristninger

Tur i landskapsvernområde med flott natur og kulturminner 

Området rundt Dælivannet og Dalbo gård i Bærum har et fint og lett turterreng med gårdsveier og et nettverk av stier. Her er et vakkert kulturlandskap, omkranset av løv- og blandingsskog. 

Fra området har man utsikt mot bygdeborgen Gråmagan på Kolsås. I skogen rundt jordene finnes mange spor etter kalksteinsbrudd. Her ligger kunstnerkollektivet Fleskum gård hvor nyromantikken i malerkunsten ble introdusert i 1886. Ved Dælivannet malte Christian Skredsvig «gutten med Seljefløyten». 

På Dalbo finnes de første spor etter en av de viktigste teknologiske nyvinningene innen sjøfart i årene rundt Kristi fødsel. Helleristningene av skip på bergflatene på Dalbo viser overgangen fra skip som blir padlet til skip som blir rodd. Denne utviklingen skjedde en gang mellom 500 f.kr og de første århundrene etter Kristus. Utviklingen av roskipet åpnet opp for å kunne bygge større båter og krysse over lengre havstrekninger. Den nye teknologien som utviklet seg, endret kulturforholdene i Norge og Norden, i form av økt samkvem, kulturpåvirkning, handel og krigføring.

Start turen fra parkeringsplassen eller busstoppet ved Steinskogen gravlund.  Kryss Gamle Ringeriksvei, ta Dæliveien ned mot Skotta, videre ned til Fleskum, rundt Dælivann, Dalbo og opp igjen til utgangspunktet. Turen er ca 6 km


Kilde: Visit Greater Oslo

0

Dælivannet og Dalbo i Bærum - helleristninger

Sider du nylig har besøkt