Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Indre Østfold

Fiskeplasser i Fjellaområde

Fjella-områdene i indre Østfold et av de flotteste ørretområdene på Østlandet.

Fjellaområdet i Indre Østfold, Marker og Rakkestad

Det finnes en rekke mindre elver, tjern og vann i Indre Østfold som er egnet for fiske. Spesielt bør Fjellaområdet nevnes. Fjella er et stort, sammenhengende skogsområde. Det omfatter Trømborgfjella i Indre Østfold, Rakkestadfjella i Rakkestad og Vestfjella i Marker kommune. Navnet er nok litt misvisende for det er ingen store fjell her, men derimot mye fjell i dagen og et småkupert terreng dominert av furu- og granskog.

Fjella består av en rekke vann, hvor du kan finne vann med store eller mye fisk, og noen vann har faktisk begge dere.

Eidsberg/Mysen

I Fjellaområdet øst for Mysen finnes en rekke fiskekortområder, med nærmere 100 vann dominert av abbor og ørret.  Det finnes flere vann med gjedde og mort. Gjeddebestanden i Fjella er ikke stor. I noen vann vil du også finne Karuss, samt ørekyte og trepigget stingsild.

De største fiskekortområdene driftes av Trømborg og Herland grunneierlag JFF, Svarverud JFF og Hærland grunneierlag.

Fiskekort
kjøpes bl.a. kjøpt i Intersport Mysen, tlf 69893840, Nilsen sport og elektrisk tlf. 69811144 i Ørje  eller på www.inatur.no Det finnes også flere selvbetjeningskasser ved bomveiene i Fjella. Fiskekortet skal alltid medbringes ved fiske, og kan ikke overdras til andre. Det kan kun benyttes sportsfiskeutstyr med stang og snøre, eller håndsnøre. Kortet er personlig.

Rakkestad

Midtre Degernes Grunneierlag forvalter 130 vann i Degernesfjella sør i kommunen, der nesten 60 av disse har ørret. Svært mange av vannene har også abbor. Ved Søndre Hivann er det tilrettelagt fiskeplass for bevegelseshemmede. Det er båtutsett i nordenden av Kløsa. Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no, og ved selvbetjeningskasser plassert ved innfartsårene til området Hivannsveien, Væhleveien og Kilebuveien (veiavgift).

Rakkestad og Degernes jeger og fiskerforening selger fiskekort til 14 vann øst i kommunen, innerst i Høytomtveien, deriblant Frønesjøen. Her er det mest ørretvann, men også noen vann med abbor og gjedde. Fiskekort får du kjøpt med Vipps/bomkasse i Høytomtveien (veiavgift) ved Dalsmosaga.

Søndre Degernes grunneierlag forvalter noen vann med ørret og abbor sør i kommunen, deriblant Nattjern.

I tillegg selger Tiuråsen viltvernlag fiskekort i noen vann nordøst i kommunen, der det største vannet er Honningen. Her er det abbor og ørret.

Folk kan bruke NJFF sin båt beliggende hos Rakkestad og Degernes JFF (Frønesjøen), forutsatt medlemskap

Kart
Vi vil absolutt anbefale å kjøpe Fjella kartet når du skal inn i Fjella. Her har de gjort en formidabel jobb med skilting og tilrettelegging. Fjellakartet kan du kjøpe på lokale sportsforretninger eller hos Visit Indre Østfold


Agn
Ørret
; Meite med mark leverer bra, men også fluefiske og slukfiske gir bra med fisk. Prøv også isfiske med mark eller agnfisk (der dette finnes). Skal du ha mye abbor, prøv mark på sommeren eller pimpel med maggot på vinteren. Skal du ha stor abbor, bruk sluk, balansepilk eller agnfisk.Gjedda kan fiskes med agnfisk eller sluk om sommeren. Om vinteren tar den både balansepilk og agnfisk.
 

Husk bompenger!

Skal du kjøre inn i Fjella må du betale avgift. På fjellakartet vil du se hvor det er parkeringsplasser. Noen steder er det vipps eller kontantkasse. Enkelte steder er det mulig å betale med kort.


Følgende fisk skal, så fremt uskadet, og målt fra snutespiss til enden av halefinnens ytterste stråle, settes ut i vannet igjen;
• Ørret under 30 cm.
• Abbor over 30 cm.

Abbor på denne størrelsen innholder for mye kvikksølv til at den bør spises. I tillegg er de viktige og samtidig relativt sjeldne predatorer i økosystemet.


Følgende fisk bør, så fremt uskadet, og målt fra snutespiss til enden av halefinnens ytterste stråle, settes ut i vannet igjen;
• Gjedde over 80 cm.
• Mort over 40 cm.
• Karuss over 35 cm.
• Ørret over 50 cm.


Brenne bål
Det er ingenting som er så koselig som å sette seg i skogen, og brenne bål og spise litt mat. Men det er ikke tillatt å brenne bål i tidsrommet 15. april – 14. september, og vær varsom resten av året.

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. Fiske er gratis for barn og unge t.o.m. 15 år.

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fiskeplasser i Fjellaområde

Sider du nylig har besøkt