Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Tau

Gamle Tou Mølle

Like ved den store mølla på Tau i Strand, Ryfylke, ligger gamle Tou Mølle, fra rundt 1800, godt bevart i sitt naturlige miljø ved Taura-fossen.

Tre av de gamle møllehusene med vannrenner og kvernkaller er bevarte og viser kontrasten mellom gammelt og nytt. Like ved ligger Mølleparken med sin vakre flora og villaen fra 1859. Møllebygningene er ikke åpne.

Kilde: Reisemål Ryfylke

0

Gamle Tou Mølle

Sider du nylig har besøkt