Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Sandefjord

Gokstadhaugen

Gokstadhaugen i Sandefjord er hvor det berømte Gokstadskipet ble gravd frem i 1880.

Du finner Gokstadhaugen langs Helgerødveien, ca. 2 km fra Sandefjord sentrum. Haugen ligger, tilsynelatende urørt, til tross for at den har vært åpnet en gang til etter utgravingen.

I 1880 begynte noen av sønnene på gården Gokstad i Sandar å grave i haugen som på folkemunne ble kalt Kongshaugen fordi man trodde det var en konge eller høvding som var gravlagt her. Funnene guttene gjorde bekreftet den mistanken mange hadde; det var mennesker som hadde lagt opp haugen. I dag står Gokstadskipet i Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo.

I GRAVKAMMERET
Da Nicolaysen gravde ut haugen så han raskt at det hadde vært gravrøvere der. I alle mannsgraver fra denne tiden ble det lagt våpen. Det er like sikkert som at det ble lagt smykker i kvinnegraver. Det lå ingen våpen i graven.

Skjelettet man fant, var av en mann som man trodde var mellom 50 og 70 år da han ble gravlagt. Det ble også antatt at mannen hadde vært plaget av leddgikt. Han var rundt 1,85 meter høy. I vikingtida var dette langt over gjennomsnittlig mannshøyde.

Ved siden av skjelettet lå det noen rester av stoff som kan være rester av drakten til den døde. Trestykkene antas å være rester etter en seng. Han hadde fått med seg tre fiskekroker. Et brettspill med en brikke laget av horn minner om det spillet vi kaller mølle. Det var mange deler av seletøy til hester. En av disse delen forestiller en rytter med hest. Den har blitt kjent som ryttermedaljongen.

UTENFOR GRAVKAMMERET
I tillegg til skjelettet fant man restene av fjærene til en påfugl. Funnet i Gokstadhaugen er det første fra Norden. Skulle mannen ha med fuglen for matens skyld, eller var det for å vise hans makt at fuglen ble plassert i haugen?

Av spiseredskap hadde mannen fått med seg seks kopper og en tallerken som alle var laget av løvtre. Foran masten ble det funnet tre små båter og flere senger. Ellers var det turutstyr som en slede, et kar til drikkevann (750 liter), vindskier til et telt, og noe “kjøkkenutstyr”. Det var et trau, noen spekefjeler og en stor bronse kjele. Utenfor skipet ble det funnet 12 hester og seks hunder.

NY UTGRAVING I 2007
I september 2007 ble Gokstadhaugen åpnet på nytt av arkeologer fra Kulturhuistorisk museum og Vestfold fylkeskommune. Den store steinsakrofagen som ble satt inn i haugen igjen i 1928 inneholt en blykiste som rommet knoklene etter en mann. Mannen som ble gravlagt viste seg å være yngre enn tidligere antatt. Han var muskuløs og undersøkelser viste at han hadde blitt drept. Da haugen ble dekket igjen med jord, inneholdt den en bit av Telemakklede som ble funnet, en fjær fra en påfugl og en tjue-krone mynt i sølv fra 2007.

Udrag fra tekst av: Stig Tore Lunde

Last updated: 04/24/2023

Source: Visit Vestfold

Gokstadhaugen

Sider du nylig har besøkt