Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Stord

Gruvemuseet Litlabø

Book

På Litlabø på Stord vart det i over 100 år utvunne svovelkis. Meir enn 50 år etter at siste gruvearbeidar gjekk ut av gruva, kan du ta toget inn i fjellet på omvising.

Gruveeventyretpå Litlabø starta i 1865 og vart avslutta i 1968. Gruvemuseet på Litlabø er etablert til minne om samfunnet som eksisterte under A/S Stordø Kisgruber.

Litlabø, eller Gruo som dei seier lokalt, har svært mykje historie å by på. Både geologisk, teknisk, sosialhistorisk, - og ikkje minst med godt bevarte bygningar og gruvegongar.

Her er kan du sjå det karakteristiske sjakttårnet og heishuset som vart bomba i eit sabotasjeoppdrag under 2. verdskrig.

På Litlabø finn du og flotte grøntareal og ein arbeidarbustad med autentiske møblar som viser korleis folk budde under gruvetida.

Gruo er med andre ord ein svært spennande stad å besøke for store og små!

Velkommen skal du vera!


Utanfor sommarsesong:

Venelaget for Gruo har gjort ein enorm dugnadsinnsats i gruveområdet gjennom mange år. Venelaget gjennomfører guiding for skuleklassar, barnehagar og private grupper i perioden medio august til medio juni.

For omvisingar utanfor sesong, ta kontakt via telefon eller e-post.

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Gruvemuseet Litlabø

Book

Sider du nylig har besøkt