Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ringerike

Hønefossen - fossen midt i byen!

Ikke brukes spør Ingvild Hønefossen_Oppgangssaga_lys_liggende_Foto_Jan_Bjerkeli

Hver sommer i juni, juli og august slippes det ut mye vann i Hønefossen. Det er et praktfullt skue for tilreisende og innbyggere.

Fossen - byens opprinnelse?
Hønefossen har hatt stor betydning for innbyggere og utviklingen av byen fra langt tilbake i tid. Den aller første industrielle virksomheten i Hønefossen kom med kvernen, og det finnes dokumentasjon på dette helt tilbake til 1337.

Etter møllevirksomheten kom sagbrukene en gang på 1500-tallet, og det utviklet seg gjennom årene til en stor industri, og det var rundt fossen flest mennesker arbeidet og levde. Fossen har en helt sentral rolle i utvikling og vekst i Hønefoss fra tidlig tid.

Fra 1893 er det bekreftet at kraften fra Hønefoss Brug skulle lyse opp byens gater, og hele 36 gatelyslamper skulle tas i bruk på byens mest sentrale steder.

Hønefoss Brug utviklet seg og var med tiden Hønefoss' største hjørnesteinsbedrift med 300 ansatte. Første verdenskrig satt sitt preg på markedet og eksporten av tremasse dalte.

Etter 1920 og frem til i dag
I 1920 ble fossens første offentlige kraftverk satt i drift. I 1936 ble sliperivirksomheten i fossen helt avsluttet, og siden den tid har fossen kun blitt benyttet til kraftproduksjon. Behovet for kraft økte med årene og i 1977 stod kraftstasjonen Hønefoss II klar til å produsere ren energi av fossekraften. 

Utbyggingen av Hønefoss II ble ferdig i 1978. I den forbindelse ble det satt et krav til laveste vannføring (minstevannføring) i fossen gjennom året. Denne er satt på 9 m3/s, noe som er 10 % av gjennomsnitlig vannføring ved Hønefossen. Fastsatt minstevannføring på 9 m3/s har lite effekt både visuelt og med fossebrus. Etter et lokalt initiativ besluttet NVE, etter en lengre prosess, at det årlige minstevannføringskvantum i stedet skulle slippes i sommerperioden.

Dette medfører høyere vannføring, og en visuelt penere foss med pyntevann på sommeren, og en tørrere foss på vinteren.

Minstevannføringen medfører at ca. 80 millioner m3 vann slippes forbi kraftverket, noe som representerer ca. 15 millioner kilowatttimer. Nok fornybar energi til 1000 eneboliger.

Les mer om Hønefossen og vannkraftverkene rundt Hønefoss.

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Innlandet

Hønefossen - fossen midt i byen!

Sider du nylig har besøkt