Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Marker

TripAdvisor rating of 3

4

Haldenvassdragets Kanalmuseum, Østfoldmuseene, Ørje

Haldenvassdragets kanalmuseum er et senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap om Haldenkanalen.

Østfoldmuseene – Haldenvassdragets Kanalmuseum er et senter for opplevelse, aktivitet og kunnskap om Haldenvassdraget. Museet holder til i de gamle fabrikklokalene etter tresliperiet Ørje Brug. Kom og følg tømmerstokken fra skogen, gjennom elver, sjøer og sluser, til sagbruk og tresliperi. Bli kjent med kanalbyggeren Engebret Soot og gründere på Ørje Brug.

Museet forsker på vannkvalitet og artsmangfold i vassdraget. I utstillingen kan du studere levende edelkreps og lære om hvorfor den er en truet art. Besøk vårt akvarium og studer fiskeslag som er typiske for de store næringsrike innsjøene. Se de sjeldne istidskrepsene på nært hold!

Kanalmuseet kan utstyre dere for vannekskursjoner. Lei kano og utforsk vassdraget på egen hånd! På land er det tilrettelagt for lek og rekreasjon, og museet deltar i Barnas Museumsstafett i hele skoleferien.

Se filmen om Tømmerfløting.

Se filmen om: "Rundreisen – et eventyr med Tertitten og D/S Turisten". 

Se filmen om: Haldenvassdraget – biologi-overvåking-miljø: 

Utleie:
Lokaler
På det gamle industriområdet finner du velutstyrte lokaler til små og store arrangementer. Mange opplever at en fest eller et møte tilføres noe i slike omgivelser.

Kano:
Museet har 7 kanoer for utleie.

Grupper kan bestille omvisning, og skoler avtale undervisningsopplegg.   
 

Last updated: 04/09/2024

Source: Visit Indre Østfold

Haldenvassdragets Kanalmuseum, Østfoldmuseene, Ørje

Sider du nylig har besøkt