Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Øystre Slidre

Hegge Stavkyrkje

Hegge Stavkyrkje er datert til år 1216. Kirken er fremdeles i bruk som sognekirke. Den har utskårne portaler fra middelalderen, og inne i kirkerommet finner vi originale staver som har utskårne ansiktsmasker øverst. En av stavene har runeinnskrift. Døpefonten av kleber er fra 1100-tallet. Spennende historier er knyttet til den utskårne altertavla. 

Bli med på en digital omvisning i kirka.

Guiding for grupper: ta kontakt med Øystre Slidre kyrkjekontor, tlf. 61 35 25 78 eller på epostpost.oystreslidre@kyrkja.no.

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Hegge Stavkyrkje

Sider du nylig har besøkt