Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søndre Land

Hov kirke i Søndre Land

HOV ST. ANDREAS, gnr. 60 Hov søndre (Hov sogn).
På slutten av 1500-tallet lå Hov kirke som anneks til Land hovedkirke (St. 181, JN 298). En eldre kirke skal ha blitt revet i 1648 og ny kirke stod ferdig året etter. 1778 stod denne for fall – muligens kan den ha brent, i og med at det ble funnet kull da kirketomta ble ryddet i 1780. I 1781 ble nåværende kirke innviet.

De gamle murer på kirkegården viser kirketomtens opprinnelige størrelse. Da kirken ble bygd i 1781, ble det ved inngangen til kirkegården mot øst og nord også reist overbygde porthus”. Ca. 1920 ble kirkegården utvidet mot øst i og med at hovedveien ble lagt om, i 1958 skjedde en utvidelse mot sør og i 1976 mot vest (Aas et al 1981). Nåværende kirke står på (gnr. 61) Hov søndre, trolig på samme tomt som middelalderkirken.


Kilde: Riksantikvaren, Hovedkontor
(Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-21).

Kilde: Visit Innlandet

0

Hov kirke i Søndre Land

Sider du nylig har besøkt