Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Vikedal

Imslandsjøen

I idylliske Imslandssjøen står mye av den gamle bosetningen igjen, blant annet en restaurert gammel handelsstad. På eiendommen stod det på den tiden et hovedhus med butikk, bakeri, sjøhus og et par naust.

 "Bakehuset" står enda, men bakerovnen ble revet rundt 1960. I krambua står den gamle "kringlegryta", brød-spader og diverse annet utstyr fra bakeriet. I hovedbygningen er der en gammel krambu fra slutten på 1800-tallet, som står slik akkurat slik den var da handelen tok slutt, rett før 1950. Verktøy, bøker, skomakerutstyr og saker og ting fra driften står fortsatt i hyllene.

I løa var det plass til et par kyr og noen sauer og det ble senere kalt "studle-huset". Sjøhuset ble benyttet i forbindelse med handelsvirksomhet og er trolig det eldste huset på eiendommen, med trenagler i reisverk og i det eldste av kledningen. Huset står nå på støpte pelar, men stod før på et bindingsverk av tømmerstokker. Det er påbygd og utstyrt med vindeheis etter 1890. I "Saga" drev de bøkkervirksomhet. I øvre delen (riven) var det en grue hvor man vermde tønnene. En del bøkkerverktøyet er utstilt på krambua. På lemmen i våningshuset er et rom som heter "bøkkerrommet" hvor den inleide bøkkeren hadde sitt losji. Gammelt strandsted med fine bademuligheter.

Last updated: 01/29/2024

Source: Destinasjon Haugesund & Haugalandet

Imslandsjøen

Sider du nylig har besøkt