Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Bakkasund

Krossøy friluftsområde

Krossøy friluftsområde

Friluftsområde der det er fint både å bade og fiske!

Stad:
I Hundvåkosen vest for Krosshamn.

Areal:
160 dekar. Krossøy har fleire skjerma og lune områder. Her er det fint å fiske og bade. På sydsida er det fortøyningsboltar i vikane. Båtfolk både lokalt og regionalt nyttar øya mykje. Du finn ei lita badefjøre og fine svaberg i Kobbavågen. 

Last updated: 01/29/2024

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Krossøy friluftsområde

Sider du nylig har besøkt