Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Seljord

Kunstlåven

Kunstlåven i Seljord har årleg sommarutstillingar med ulike tema. Me gleder oss til ny sommarutstilling i 2024.

KUNSTLÅVEN - HISTORIKK

Frå husmorskule til kunstlåve
I 1981 overdrog Telemark fylke vederlagsfritt driftsbygninga ved Seljord husmorskule til Seljord kunstforening.
Bygninga er på fire høgder. Brutto bebygd grunnflate er 466,5 kvadratmeter. Det høyrer med eit tomteområde på 2 dekar, som er utlagt til park.
1995: første sommarutstilling på Kunstlåven.

Låven fekk raskt ord på seg for å vere ein spennande utstillingsstad. Mangfaldet av ulike rom, både med omsyn til storleik og form, synest gir ei ekstra oppleving for både kunstnarane og publikum. Deres formål er å vise eit breiast mogeleg utval av norsk samtidskunst samt styrkje og ta vare på ulike kulturelle uttrykk.

Last updated: 01/02/2024

Source: Vest Telemark

Kunstlåven

Sider du nylig har besøkt